Tất cả
Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

Có một con lang mắc mưu lão nông dân thông minh, rồi bị trói tứ chi, tống vào bao tải. Khi đã chui đầu vào bao, nó mới kinh hoàng phát hiện mình bị lừa! Kì thật nó vốn là hạng khôn ngoan cỡ nào ha! Chỉ vì bị lão Triệu Giản Tử kia một tiễn bắn thủng đùi, mất máu làm đầu hoa óc váng, ngất ngất ngây ngây, cứ thế mà sập bẫy.


Triệu Ưởng, tức Triệu Giản Tử là vị tông chủ thứ 8 của họ Triệu, một trong Lục khanh của nước Tấn (sáu gia tộc quyền thần giữ chức “khanh” của nước Tấn thời Đông Chu, Trung Quốc) và là tổ tiên của quân chủ nước Triệu thời Chiến Quốc sau đó. Sinh thời, Triệu Ưởng đã ban hành nhiều chính sách cải cách để làm cho họ Triệu hưng thịnh. Những cải cách của ông được đánh giá là sánh ngang với những biến pháp vĩ đại thời Chiến Quốc sau này, như biến pháp của Ngụy Văn hầu, Thương Ưởng hay Triệu Vũ Linh vương.


Lang ở trong bao nghe thấy lão nói với Đông Quách tiên sinh: “Để ta kết liễu nó.” Thư sinh được nông phu cứu mạng, ra một thân mồ hôi lạnh, dáng vẻ khúm núm: “Được, được.” Được cái đầu mi ~ Lang ở trong bao sợ đến mức nước tiểu cũng sắp chảy ra. Lão nông liền giơ cao cây cuốc… “Khoan đã!!” Lang kinh hô: “Nghe ta nói lời này, rồi giết ta cũng không muộn!”“Con lang giảo hoạt kia, còn biết nói tiếng người, lại muốn lừa gạt chúng ta thả ngươi ra chứ gì? Hãy xem cây cuốc trong tay ta làm sao đập nát đầu ngươi!” Nông phu nói, cái cuốc cứ thế hướng bao tải bổ tới.


Danh sách chương truyện Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

Chương 1: Đông Quách tiên sinh cùng lang Chương 2: Đông Quách tiên sinh cùng lang 2 Chương 3: Đông Quách tiên sinh cùng lang 3 Chương 4: Đông Quách tiên sinh cùng lang 4 Chương 5: Đông Quách tiên sinh cùng lang 5 Chương 6: Đông Quách tiên sinh và lang 6 Chương 7: Đông Quách tiên sinh và lang 7 Chương 8: Đông Quách tiên sinh và lang 8 Chương 9: Đông Quách tiên sinh và lang 9 Chương 10: Đông Quách tiên sinh và lang 10 Chương 11: Đông Quách tiên sinh và lang 11 Chương 12: Đông Quách tiên sinh và lang 12 Chương 13: Đông Quách tiên sinh và lang 13 Chương 14: Đông Quách tiên sinh và lang 14 Chương 15: Đông Quách tiên sinh và lang 15 Chương 16: Đông Quách tiên sinh và lang 16 Chương 17: Đông Quách tiên sinh và lang 17 Chương 18: Đông Quách tiên sinh và lang 18 Chương 19: Đông Quách tiên sinh và lang 19 Chương 20: Đông Quách tiên sinh và lang 20 Chương 21: Đông Quách tiên sinh và lang 21 Chương 22: Đông Quách tiên sinh và lang 22 Chương 23: Đông Quách tiên sinh và lang 23 Chương 24: Đông Quách tiên sinh và lang 24 Chương 25: Đông Quách tiên sinh và lang 25 Chương 26: Đông Quách tiên sinh và lang 26 Chương 27: Đông Quách tiên sinh và lang 27 Chương 28: Đông Quách tiên sinh và lang 28 Chương 29: Đông Quách tiên sinh và lang 29 Chương 30: Đông Quách tiên sinh và lang 30 Chương 31: Đông Quách tiên sinh và lang 31 Chương 32: Đông Quách tiên sinh và lang 32 Chương 33: Cố sự Đông Quách tiên sinh và lang

Bình luận truyện