Tất cả
Xú Khách Vô Hình Chưởng

Hai sư huynh đệ đồng môn, một người có cái tâm quân tử, lương thiện còn một người thì xảo quyệt gian trá. Sư phụ của họ ra lệnh tìm đến Hồi Xuân Cốc để lấy viên Hồi Xuân Hoàn, một là trị chứng tàn phế, hai là để thử thách cơ trí và bản lãnh, nếu ai đoạt được thì sẽ được tiếp nhận chức chưởng môn của Thái Cực Phái. Khi hai sư huynh đệ gặp mặt Hồi Xuân Thủ, lão đưa ra điều kiện là nếu người nào nuốt Thực Cốt Đơn, thì lão sẽ tặng cho viên Hồi Xuân Hoàn. Dược tính của Thực Cốt Đơn là làm thân mình sẽ hóa thành tro trắng sau bảy ngày. Vậy trong hai người sư huynh đệ ai sẽ được chức chưởng môn Thái Cực Phái ? Ai sẽ nuốt Thực Cốt Đơn ? Chỉ vì lòng tham, ích kỷ, vì công danh phú quý, mà có những người không từ một thủ đoạn nào, quyết hạ độc thủ hại những người thân mà không một chút hối hận...  Hãy xem người quân tử, lương thiện kia có chiến thắng được những âm mưu ác độc và trở thành được chức chưởng môn Thái Cực Phái không? hãy tìm hiểu qua truyện Xú Khách Vô Hình Chưởng.Danh sách chương truyện Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 1: Đồng sàng dị mộng Chương 2: Họa tại gia Chương 3: Hàm oan khó giải Chương 4: Họa vô đơn chí Chương 5: Mạng vong bến nước Chương 6: Duyên được cổ kiếm Chương 7: Trên đường thanh thành Chương 8: Lực thắng lão ma Chương 9: Bóng địch trùng trùng Chương 10: Đà long phong vân Chương 11: Bến thần đăng nhai Chương 12: Tam tuyệt giao đấu Chương 13: Tý ngọ phi hạt Chương 14: Trong cái rủi có cái may Chương 15: Bồng lai tiên cảnh Chương 16: Kỳ ngộ đáy cốc Chương 17: Ác chiến đồng gia bảo Chương 18: Lãnh hương vụ Chương 19: Bảo định thọ địch Chương 20: Hổ ngọa thâm sơn Chương 21: Nhất bản độ hà Chương 22: Ma thiên lãnh Chương 23: Di hoa tiếp mộc Chương 24: Trụy kim áp Chương 25: Thân phận mê hồn Chương 26: Thần công độ hà Chương 27: Tỷ võ đoạt ấn Chương 28: Phá tháp đoạt ấn Chương 29: Khốn nguy trong thạch thất Chương 30: Đại mạc thiên sơn Chương 31: Thiên đăng đại hội Chương 32: Trời đất quay cuồng Chương 33: Ngộ lưu họa căn Chương 34: Thi triển thần công Chương 35: Đổi ấn trên đỉnh núi Chương 36: Tây phật lam sa Chương 37: Bản đồ da dê Chương 38: Giương đông kích tây Chương 39: Phong cảnh viên phủ Chương 40: Trận hỏa tiễn Chương 41: Thiên bí động Chương 42: Lặn lội miêu cương Chương 43: Huyền hư truyền nhân Chương 44: Hải đường lâm chung Chương 45: Trong vòng vây kẻ thù Chương 46: Hẹn ngày quyết đấu Chương 47: Trên đường lỗ nam Chương 48: Nước trở về nguồn

Bình luận truyện