Tất cả
Vũ Thần

Thế nào là thiên tài? Vô luận học tập gì chiến kỹ cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới nhất là có thể tháo trừ tiến giai bích chướng. Lúc này mới thật là chân chính thiên tài. Và một thiên tài vô tình đã được sinh ra. Vũ Thần là câu chuyện kể về một thiếu niên tên Hạ Nhất Minh, truyện bộc lộ được sự lột xác ngoạn mục về tâm tính của một thiếu niên được bao bọc từ nhỏ trở thành một vị cường giả phù hợp với thế giới cường giả vi tôn này.


Sau đó ba năm, Hạ Nhất Minh mỗi một, hai năm đều tiến một lên một tầng. Đến khi chín tuổi, Hạ Nhất Minh tu luyện Hỗn Nguyên Kình đã đạt tầng thứ năm. Bắt đầu từ tầng thứ năm, Hạ Nhất Minh gặp được bức tường tu luyện cản trở mỗi người gặp phải. Hơn nữa Hạ Nhất Minh bị dừng chân ở bức tường này từ đó đến nay đã bốn năm.


Hậu Thiên chia gồm 10 tầng nội kinh, Thần chia làm 3 cảnh giới: Thần - Ngụy Thần - Chân Thần. Truyện tu luyện theo Ngũ Hành và Quang Ám.

Danh sách chương truyện Vũ Thần

Chương 1: Hạ gia lục tử Chương 2: Hồ trung kỳ ngộ Chương 3: Thần luyện phong ba Chương 4: Phỉ dĩ sở tư đích tốc độ tu luyện Chương 5: Đột phá đệ lục tầng Chương 6: Hồ Hùng Chương 7: Hỗn Nguyên Kình Chương 8: Chính thính vãn thiện Chương 9: Tàng Thư Các Chương 10: Kim Thủy chiến kỹ Chương 11: Chiến kỹ điên phong Chương 12: Phụ thân phản gia Chương 13: Lục tằng bích chướng Chương 14: Nhận Bì Thuật Chương 15: Đệ thất tầng Chương 16: Thông tập phạm Chương 17: Tùng lâm chi ngộ Chương 18: Đệ nhất thứ bác sát Chương 19: Tử nhân tài Chương 20: Từ gia bảo Chương 21: Thuận lợi phản gia Chương 22: Khai Sơn Tam Thập Lục Thức Chương 23: Tái độ tiến giai Chương 24: Niên sơ giác kỹ Chương 25: Thủy hỏa tương khắc Chương 26: Thủy Kim công pháp Chương 27: Chiến nhi thắng chi Chương 28: Tọa vị biến hóa Chương 29: Tiên thiên chiến kỹ Chương 30: Thực thoại thực thuyết Chương 31: Đố kỵ chi tâm Chương 32: Bát tầng điên phong Chương 33: Tấn thăng đệ cửu tầng Chương 34: : Đại thọ Trình gia Chương 35: Huyền thành: Đại thọ Trình gia Chương 36: Lôi đài: Đại thọ Trình gia Chương 37: Kỹ soa nhất trù: Đại thọ Trình gia Chương 38: Không trung phi nhân: Đại thọ Trình gia Chương 39: Ngờ vực vô căn cứ: Đại thọ Trình gia Chương 40: Hạ thọ: Đại thọ Trình gia Chương 41: Thọ yến: Đại thọ Trình gia Chương 42: Âm thầm giao dịch: Đại thọ Trình gia Chương 43: Truy sát: Đại thọ Trình gia Chương 44: Thiên Niên Huyết Sâm: Đại thọ Trình gia Chương 45: Từ gia kỳ công: Đại thọ Trình gia Chương 46: Ngoại lại cường hào: Đại thọ Trình gia Chương 47: Hoàng Tước tại hậu: Đại thọ Trình gia Chương 48: Sai trắc: Đại thọ Trình gia Chương 49: Liên nhân: Đại thọ Trình gia Chương 50: Phát hiện ngoài ý muốn: Đại thọ Trình gia

Bình luận truyện