Tất cả
Vũ Thần Thiên Hạ
Hắn mười năm trời đeo danh phế vật trên lưng bởi vì vừa sinh ra mạch môn đều bị phế. Thế nhưng, vận của hắn lại rất đỏ. Bởi vì hắn sau khi được nhận sức mạnh kì lạ. Từ một lần lĩnh ngộ sự thần bí ở Cổ Thạch Bi khiến hắn xoay mình rũ bỏ cái danh phế vật, một đường hát vang tiến mạnh, tạo ra mảnh thiên địa thuộc về bản thân.  Hán tử tên Hắc tử kia vỗ bộ ngực cam đoan nói: 


Một thân thích của ta chính là người của Đỗ gia, ta còn có thể lừa các ngươi. Ngươi lại có thân thích là người Đỗ gia, vậy ngày mai còn không vào định rồi" Mấy người ở chung quanh nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ Hắc tử, tuy trong đó cũng không ít lời nghi. Tin tức Đỗ gia thông báo tuyển dụng hộ vệ truyền ra, sau đó liền khiến cho vô số người chú ý, thân là đại tộc mới phát ở Thạch Thành, mấy năm nay thế lực mạnh mẽ, thành một trong Thạch Thành ngũ đại gia tộc, cũng có xu thế tiếp tục mạnh mẽ, nhất cử nhất động tự nhiên là được cả thành chú ý.


Từ ngày hôm qua tới hôm nay, ba chữ Đỗ Thiếu Phủ này đã truyền khắp toàn bộ Đỗ gia. Hán tử nói một câu: "Động thân vấn kiếm, cả đời này, quyết không xoay người!"

Bình luận truyện