Tất cả
Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ xoay quanh một chàng trai với biết bao tham vọng của tuổi trẻ, một thiếu niên bình thường mộng tưởng tiến vào võ phủ Thánh địa, lập chí theo đuổi cực hạn võ học. Nhưng mà đối mặt khảo hạch cạnh tranh dữ dội, lại có con cháu quý tộc dựa thế đè người, thiếu niên bình thường nhỏ nhoi làm thế nào sống yên? Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm ngặt, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài. Ở Thiên Diễn Đại Lục công pháp truyền thừa khó được như vậy, dù tiến vào võ phủ và tông môn, muốn học được võ học đỉnh cấp lại dễ vậy sao?


Ma Phương nho nhỏ đến từ Thần Vực, mở ra một thế giới của người mạnh. Công pháp muốn học, vậy đi học cao cấp nhất. Nghề nghiệp sinh tồn muốn chọn thì phải chọn thứ mà người khác đều không biết! Quyết đấu nhiệt huyết, cạnh tranh của thiên tài. Thương mang ba xích, thăng tiến ngàn dặm, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ! Mỹ nữ bên tay say ngất ngưởng, anh hùng phải có mỹ nhân. Nhân sinh sâu sắc, mặc dù thiếu niên ấy chỉ chuyên tâm tu luyện, lơ là hậu cung, nhưng qua đó ta thấy được cái tài và sắc của các mỹ nhân bên cạnh thiên hạ thần nhất Thần Vực.

Bình luận truyện