Tất cả
Vong Linh Ma Pháp Sư

Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, tên công tử bột sống trong nhung lụa suốt hai mươi năm lại lọt vào mắt xanh của một trong ba vị vong linh pháp sư bậc nhất đại lục. Nhưng vừa mới bái sư thì sư phụ của hắn lại gặp phải họa sát thân chỉ kịp truyền cho hắn hai bộ khô lâu tâm đắc của cả đời và một bộ khẩu quyết không đầu không cuối. Thanh niên ấy chính là Vân Lăng, đứa con quý tử của Vân Tường, là vị đại tướng quân trẻ tuổi nhất của Đại Minh đế quốc tính tới thời điểm hiện tại. Có thể nói, ở đế quốc này, từ già trẻ lớn bé, không một ai không biết đến đại danh của phụ thân hắn. Cha hắn có công, có danh tiếng bao nhiêu thì hắn lại vô dụng, bất tài bấy nhiêu. 


Cuối cùng hắn có nắm được cơ hội trở thành một vong linh ma pháp sư đứng trên vạn người hay tiếp tục làm một tên công tử bột nơi chốn kinh thành xa hoa. Thế thì hắn quyết phải lên đường để tìm thấy bản thân mình, gặp mặt nhiều thứ bên ngoài và nhiều con người kì lạ hơn. Liệu hắn có thể lấy đó mà tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để trở thành một vong linh ma pháp sư?

Danh sách chương truyện Vong Linh Ma Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 1: Vân Lăng Quyển 1 - Chương 2: Đại nạn hay vận may Quyển 1 - Chương 3: Đại nạn hay vận may (2) Quyển 1 - Chương 4: Đại nạn hay vận may (3) Quyển 1 - Chương 5: Đại nạn hay vận may (4) Quyển 1 - Chương 6: Phu quân huấn (1) Quyển 1 - Chương 7: Phu quân huấn (2) Quyển 1 - Chương 8: Phu quân huấn (3) Quyển 1 - Chương 9: Bạch Phi Nguyệt đích thân phận Quyển 1 - Chương 10: Đi săn (1) Quyển 1 - Chương 11: Đi săn (2) Quyển 1 - Chương 12: Đi săn (3) Quyển 1 - Chương 13: Đi săn (4) Quyển 1 - Chương 14: Đi săn (5) Quyển 1 - Chương 15: Đi săn (6) Quyển 1 - Chương 16: Đi săn (7) Quyển 1 - Chương 17: Nhìn thấu thời không!? Quyển 1 - Chương 18: Theo đuổi tân nương (1) Quyển 1 - Chương 19: Theo đuổi tân nương (2) Quyển 1 - Chương 20: Tang sự (1) Quyển 1 - Chương 21: Tang sự (2) Quyển 1 - Chương 22: Sất Vân Long (1) Quyển 1 - Chương 23: Sất Vân Long (2) Quyển 1 - Chương 24: Sất Vân Long (3) Quyển 1 - Chương 25: Sất Vân Long (4) Quyển 1 - Chương 26: Cuộc sống ở Thất Tuyết Liên Sơn (1) Quyển 1 - Chương 27: Cuộc sống ở Thất Tuyết Liên Sơn (2) Quyển 1 - Chương 28: Cuộc sống ở Thất Tuyết Liên Sơn (3) Quyển 1 - Chương 29: Cuộc sống ở Thất Tuyết Liên Sơn (4) Quyển 1 - Chương 30: Cuộc sống ở Thất Tuyết Liên Sơn (5) Quyển 1 - Chương 31: Lã Ngọc (1) Quyển 1 - Chương 32: Lã Ngọc (2) Quyển 1 - Chương 33: Lã Ngọc (3) Quyển 1 - Chương 34: Chật vật kiếm tiền (1)

Bình luận truyện