Tất cả
Vọng Giang Nam
Nàng vậy mà đã xuyên qua đến cổ đại. Nhưng tới hôm nay, nàng vẫn không tin có chuyện ngu xuẩn như thế. Cảm thấy, nàng chỉ đang trong một giấc mộng dài, nói không chừng khi chết đi sẽ có thể tỉnh lại. Sở dĩ không có nhảy giếng tự vẫn, là bởi vì mấy trăm miệng từ trên xuống dưới trong nhà đều trông chờ vào mình nàng mà có cơm ăn. Hoặc là nói, nhìn “Tào Tứ Nhi” mà ăn cơm.

Haizz... quả là thảm hại mà. Tuy đây là “Minh triều”, đừng nhầm lẫn, dù có cùng quốc hiệu nhưng lại khác. Không có Vĩnh Lạc Đại Đế, Kiến Văn Đế bình an nhận vị, Hoàng đế bây giờ là Thái Bình đế, đất nước rất giống với niên hiệu, thiên hạ thái bình, thỉnh thoảng có hạn hán lũ lụt, đại khái mọi người đều cơm no áo ấm. Lão già Chu Hi kia không có chân chính chiếm được ưu thế, dân gian không có tục bó chân. Hủ nho thời Tống không trở thành học thuật chủ lưu, đến nàng xem sách sử xong cũng không hiểu rõ được tình trạng.

Ban đầu nàng xuyên qua làm tứ cô nương của Tào gia, máu chó là vừa xuyên qua cứ nghĩ được sống cuộc sống ăn sung mặc sướng của tiểu thư. Ai ngờ lại phải chịu cảnh đứng mũi chịu sào, chăm lo cho hơn một trăm nhân khẩu của Tào gia cũng quá thảm đi.

Danh sách chương truyện Vọng Giang Nam

Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử Quyển 1 - Chương 1-2: Lần đầu gặp gỡ Quyển 1 - Chương 2: Người lạ sống nơi đất khách Quyển 1 - Chương 3: Khói đơn vờn đồn trú Quyển 1 - Chương 4: Năm năm binh xuất Vũ Uy mấy lần[1] Quyển 1 - Chương 5: Hồ già dậy đêm biên thùy Quyển 1 - Chương 6: Tâm nghi chưa tín Quyển 1 - Chương 7: Lời khi say Quyển 1 - Chương 8: Lần đầu dò xét Quyển 1 - Chương 9: Lên cao ngắm gió thu Quyển 1 - Chương 10: Ghé thăm Yên Chi lĩnh biếc ngàn Quyển 1 - Chương 11: Tuyết đọng mãn Yên sơn Quyển 1 - Chương 12: Cái giá suy tính một ván cờ Quyển 1 - Chương 13: Chân thành đối diện Quyển 1 - Chương 14: Gió cuốn mưa giăng núi Quyển 1 - Chương 15: Nhìn lòng như tan nát Quyển 1 - Chương 16: Hoảng hốt sinh cuồng si Quyển 1 - Chương 17: Ô nhục sao thành tiếng Quyển 1 - Chương 18: Nan kham nghe trống lệnh Quyển 2 - Chương 1: Tẩu cốt hành thi Quyển 2 - Chương 2: Thượng tỵ mộ xuân Quyển 2 - Chương 3: Lênh đênh hoài viễn đạo Quyển 2 - Chương 4: Minh nguyệt vời vợi Quyển 2 - Chương 5: Dây đứt ca ngừng lòng não thay Quyển 2 - Chương 6: Hạn hán Quyển 2 - Chương 7: Trông bóng cũng tiều tụy Quyển 2 - Chương 8: Yêu hận khó thôi Quyển 2 - Chương 9: Cố nhân tới Quyển 2 - Chương 10: Phất y tới Hà sóc Quyển 2 - Chương 11: Tiếng ai khắc khoải trong thinh lặng Quyển 2 - Chương 12: Thốn tâm ninh tử biệt[1] Quyển 2 - Chương 13: Di hận mãn thế Quyển 3 - Chương 1: Mũi hài đạp thu xanh Quyển 3 - Chương 2: Có khách trong núi tới Quyển 3 - Chương 3: Vạn sự một chén sầu Quyển 3 - Chương 4: Nhiễu nhiễu sự thế gian Quyển 3 - Chương 5: Lòng sầu vì chữ Trung Quyển 3 - Chương 6: Một mình vọng trời thu Quyển 3 - Chương 7: Cửu biệt hốt tương phùng Quyển 3 - Chương 8: Ung dung trong mắt người Quyển 3 - Chương 9: Toan tính sau ly biệt Quyển 3 - Chương 10: Đêm quạnh nâng chén tửu Quyển 3 - Chương 11: Chở rượu dạo chốn xưa Quyển 3 - Chương 12: Sẽ có một ngày thành tri kỷ Quyển 3 - Chương 13: Nhiều năm ngóng khách xa Quyển 3 - Chương 14: Lấy gì hoãn ly sầu Quyển 3 - Chương 15: Lên cao nhìn ngắm trời mây Quyển 3 - Chương 16: Cúi đầu do dự Quyển 3 - Chương 17: Cô quạnh sau phân ly Quyển 3 - Chương 18: Chỉ sợ đường lệ[1] tàn

Bình luận truyện