Tất cả
Vô Thường

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang! Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả! Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai! Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm. Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!


Mười lăm năm trước Đường Phong mang một thân công phu rời khỏi Đường gia chu du thiên hạ, trên đường vì tình cờ cứu một đứa trẻ khỏi cảnh bị cán chết dưới vó ngựa mà tự rước họa vào thân. Lần tai nạn đó khiến hắn trở thành phế nhân, suốt mười lăm năm qua chỉ có thể nằm yên trên giường. Tuy rằng các vị trưởng lão trong môn nhiều lần truyền cho hắn nội lực tinh thuần của chính mình, nhưng vẫn không thể khiến hắn một lần nữa có thể đứng dậy được.... chuyện gì sẽ xảy ra với Đường Phong? Liệu chàng có thoát khỏi kiếp tàn phế? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua truyện Vô Thường....

Danh sách chương truyện Vô Thường

Chương 1: Đường phong Chương 2: Thiên tú cung Chương 3: Lẫn lộn phải trái Chương 4: Biện giải Chương 5: Tần thủ nga my băng cơ tiêu Chương 6: Tình nhập sầu tràng hồn quy thiên lý Chương 7: Vô thường quyết (thượng) Chương 8: Tu luyện Chương 9: Tắm rửa Chương 10: Soái bất soái Chương 11: Kiếm pháp Chương 12: Kiếm tâm thông minh Chương 13: Bộ liên hoa Chương 14: Mua thuốc Chương 15: Liễu gia liễu nguyên Chương 16: Thiên đường có lối ngươi không đi Chương 17: Theo dõi Chương 18: Tự cổ đa tình không dư hận Chương 19: Vũ phiên tiên Chương 20: Ngược sát Chương 21: Vòng xoáy thị phi Chương 22: Đánh lén Chương 23: Ngươi nhất định sẽ hối hận! Chương 24: Giải độc như thế nào? Chương 25: Cố gắng tu luyện Chương 26: Tiến triển cực nhanh Chương 27: Đâm tên tiểu nhân nhà ngươi Chương 28: Ngươi có kế trương lương ta có thang trèo tường Chương 29: Phương pháp giải độc Chương 30: Sự khó xử khi giải độc Chương 31: Tâm thần trao đổi Chương 32: Bách linh đan Chương 33: Trợ giúp tu luyện Chương 34: Suy nghĩ miên man Chương 35: Thất tình cô (thượng) Chương 36: Có gan ăn vụng, có dũng khí đừng chạy Chương 37: Sát khí đằng đằng Chương 38: Ai đánh lén ai Chương 39: Hiển lộ dữ tợn Chương 40: Cửu tinh liên châu Chương 41: Không lưu người sống Chương 42: Đột phá Chương 43: Lẻn vào liễu gia Chương 44: Theo gió lẻn trong đêm, đánh lén không tiếng động Chương 45: Tôn sử Chương 46: Sát Chương 47: Mị ảnh không gian Chương 48: Tráng chí ngông nghênh, anh hùng vốn cô độc Chương 49: Bái sư Chương 50: Thải hồng đương không, tiên lạc phàm trần

Bình luận truyện