Tất cả
Vợ Quan

Sau những đấu tranh ám đấu khốc liệt của chốn quan trường là những 'bóng hồng' không thể thiếu. Họ đôi khi là những yếu tố quyết định cả cuộc đời chính trị người chồng quyền lực của mình. Qua cuốn tiểu thuyết, chúng ta có thể nhận thấy rằng quyền lực là một thứ rất quan trọng mà dường như ai cũng muốn truy cầu, có nó, dường như bạn sẽ được thỏa mãn tất cả mọi thứ: tiền tài, dục vọng,..Cuốn tiểu thuyết là một bức tranh phơi bày sự tha hóa của một bộ phận quan chức, giữa những người “vợ quan” này luôn luôn tồn tại mâu thuẫn và những trận chiến ngầm do quan trường tạo nên, đặt ra nhiều vấn đề đáng để người đọc suy ngẫm và chiêm nghiệm. Thì ra quyền lực nó đáng sợ đến như vậy, có thể bỏ bất cứ cái giá nào để giành lấy. Kể cả phải giết người, làm tổn thương người khác. 


Đến khi hóa bi thương trong vô vọng, có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu tiền tài danh vọng cũng không mang đến cho con người ta hạnh phúc chân thật được, vì cuộc đời của họ đã trải qua, đã làm nên quá nhiều sai lầm.

Danh sách chương truyện Vợ Quan

Chương 1: Truy tìm hồ ly tinh (1) Chương 2: Truy tìm hồ ly tinh (2) Chương 3: Truy tìm hồ ly tinh (3) Chương 4: Truy tìm hồ ly tinh (4) Chương 5: Truy tìm hồ ly tinh (5) Chương 6: Thí tốt giữ xe (1) Chương 7: Thí tốt giữ xe (2) Chương 8: Thí tốt giữ xe (3) Chương 9: Thí tốt giữ xe (4) Chương 10: Thí tốt giữ xe (5) Chương 11: Thí tốt giữ xe (6) Chương 12: Món quà thần bí (1) Chương 13: Món quà thần bí (2) Chương 14: Món quà thần bí (3) Chương 15: Món quà thần bí (4) Chương 16: Món quà thần bí (5) Chương 17: Món quà thần bí (6) Chương 18: Món quà thần bí (7) Chương 19: Món quà thần bí (8) Chương 20: Món quà thần bí (9) Chương 21: Sự tính toán của đàn ông (1) Chương 22: Sự tính toán của đàn ông (2) Chương 23: Sự tính toán của đàn ông (3) Chương 24: Sự tính toán của đàn ông (4) Chương 25: Sự tính toán của đàn ông (5) Chương 26: Sự tính toán của đàn ông (6) Chương 27: Sự tính toán của đàn ông (7) Chương 28: Sự tính toán của đàn ông (8) Chương 29: Sự tính toán của đàn ông (9) Chương 30: Ai cũng muốn thể hiện mình (1) Chương 31: Ai cũng muốn thể hiện mình (2) Chương 32: Ai cũng muốn thể hiện mình (3) Chương 33: Ai cũng muốn thể hiện mình (4) Chương 34: Ai cũng muốn thể hiện mình (5) Chương 35: Ai cũng muốn thể hiện mình (6) Chương 36: Ai cũng muốn thể hiện mình (7) Chương 37: Ai cũng muốn thể hiện mình (8) Chương 38: Ai cũng muốn thể hiện mình (9) Chương 39: Ai cũng muốn thể hiện mình (10) Chương 40: Đứng trước cám dỗ (1) Chương 41: Đứng trước cám dỗ (2) Chương 42: Đứng trước cám dỗ (3) Chương 43: Đứng trước cám dỗ (4) Chương 44: Đứng trước cám dỗ (5) Chương 45: Đứng trước cám dỗ (6) Chương 46: Đứng trước cám dỗ (7) Chương 47: Đứng trước cám dỗ (8) Chương 48: Đứng trước cám dỗ (9) Chương 49: Đứng trước cám dỗ (10) Chương 50: Đứng trước cám dỗ (11)

Bình luận truyện