Tất cả
Võ Lâm Tĩnh Hải
Giang hồ đầy rẫy hiểm nguy rình rầm, người người cũng chỉ truy cầu hai chữ lợi danh, để rồi cũng chỉ để lại cái tên trên tấm bia đá mài mòn theo năm tháng.Chính tà phân tranh, ai cũng cho mình là đúng. Cuối cùng để lại là những hận thù mà đời sau phải gánh trả. Hỏi thế gian tình ái là chi? hắn nguyện được cùng chết theo nàng! Vì nàng mà bỏ cả thiên hạ. Vì nàng mà quay mặt lại với cả thiên hạ. Vì nàng mà giành lấy thiên hạ. Cuối cùng thì nàng cũng bỏ hắn mà đi… Tình Ái - Lợi Danh . Giang hồ chỉ là ảo mộng ! Tĩnh Hải mênh mang 12 lộ anh hùng. Lục đại gia tộc, một cơn phong vũ, đầu rơi máu chảy, loạn lạc tứ phương. Đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại nước mắt. Chỉ còn lại một giấc mộng !

Giấc Mộng Anh Hùng kể về câu chuyện xảy ra sau cái chết của Ngô Vương ( Ngô Quyền)mùa thu năm 944 và những Giấc Mộng bá chủ thiên hạ của những thế gia lớn trên đất Tĩnh Hải. Là câu chuyện tình đẹp và cũng thấm đẫm nước mắt về một thuở huy hoàng của dân tộc buổi khai sơ. 

Bình luận truyện