Tất cả
Vĩnh Sinh

Vương triều Đại Ly, Long Uyên tỉnh, đại thế gia số một tại đây là Phương gia, trong nội phủ "Vạn Tượng Viên", sáng sớm sương mù còn chưa tan, một đám đệ tử đã bắt đầu luyện tập võ công.Gia chủ Phương gia chính là tổng đốc tỉnh Long Uyên, tổ tiên Phương gia trăm năm trước chính là người của Vũ Hóa Môn, một trong thập đại môn phái tiên đạo, sau đó theo thái tổ Đại Ly hoàng triều Vũ Hoàng Đế bình định thiên hạ.Tỉnh Long Uyên là nơi hang rồng vực cọp vốn là cố đô tiền triều. Khi vương triều Đại Ly kiến quốc muốn đặt đế đô tại đây, nhưng vì thủy khí nơi này quá nặng, cuối cùng đành bỏ ý định đó.Vương triều Đại Ly chính là lấy lửa làm căn cơ để thiên hạ thái bình, thuộc tính hỏa.


Lại bị thủy áp chế, không thích hợp đóng đô tại Long Uyên, cho nên mới quyết định đóng đô tại phía nam, có tên là "Ly Kinh".Thế nhưng triều đình vẫn đem cố đô tiền triều giao cho Phương gia nắm giữ, có thể thấy được triều đình tín nhiệm đối với Phương gia như thế nào.Chính bởi vì như vậy, gia tộc Phương gia mới hiển hách như ngày nay, phủ đệ rộng nghìn mẫu. Đình viện bên trong san sát, hoa viên nhiều vô kể, người bình thường khi tiến vào nhất định sẽ bị lạc đường không tìm được lối ra.


Phương Hàn, thân sinh ra là nô bộc của một đại gia tộc. Không chấp nhận số phận của mình, hắn học lén võ công, sau đó nhờ một đại kỳ ngộ mà dấn thân vào con đường tu tiên đầy trắc trở. Truyện chia làm 5 cấp bậc: Thân Thể, Thần Thông, Trường Sinh, Thành Tiên, Vĩnh Sinh.

Danh sách chương truyện Vĩnh Sinh

Chương 1: Thân thể thập trọng Chương 2: Nô tài Chương 3: Thần thông Chương 4: Cửu khiếu kim đan Chương 5: Thoát thai hoán cốt Chương 6: Thực lực tăng nhanh Chương 7: Cương nhu Chương 8: Thần lực Chương 9: Vũ Hóa Tiên Môn Chương 10: Tiểu nhân đắc chí Chương 11: Lấy máu tế luyện Chương 12: Hạc tiên tử Chương 13: Âm mưu Chương 14: Ngoại môn đệ tử Chương 15: Nhập môn khảo hạch Chương 16: Ai là thần lực? Chương 17: Lợi ích mà môn phái mang đến Chương 18: Chư thế giới Chương 19: Câu tâm đấu giác Chương 20: Tiên nhân câu sa Chương 21: Báo thù không đợi qua đêm Chương 22: Phi kiếm Chương 23: Ma khí? Chương 24: Nguyên Thần Tinh Thần Thuật Chương 25: Đệ thập Sơn Hà Bảng Chương 26: Hồng Phấn thái tử Chương 27: Thiên, Địa, Nhân tam ma Chương 28: Sinh tử chiến Chương 29: Chỉ mành treo chuông Chương 30: Chém đầu thành công Chương 31: Quá kỳ tài Chương 32: Nhân tâm Chương 33: Thức tỉnh Chương 34: Có người đến Chương 35: Gặp lại Phương Thanh Tuyết Chương 36: Sư tỷ Chương 37: Theo ta tu luyện Chương 38: Thế giới dưới lòng đất Chương 39: Thông linh chi cảnh Chương 40: Yêu thần tế đàn Chương 41: Cơ hội trong hiểm nguy Chương 42: Huyết đan Chương 43: Yêu thần hiển linh Chương 44: Lộ rồi Chương 45: Thất sát kiếm trận Chương 46: Thượng cổ thất độc Chương 47: Ma suất Chương 48: Thuấn sát đại pháp Chương 49: Nội môn đệ tử Chương 50: Thần biến

Bình luận truyện