Tất cả
Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)
Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh) là tựa truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn, quân sự, lịch sử, hài hước. Vạn năm trươc, thời ấy nhân - thần - giới còn chưa phân liệt, đạo pháp phát triển cực thịnh, cũng chính vì vậy mà Bách Việt tộc được nước lên thuyền, quốc thổ thịnh vượng rộng lớn, cường giả như rừng. Người xưa kể lại, tổ tiên của tộc Bách Việt là Long và Tiên tộc, sự kết hợp này đã sinh ra trăm tộc khác nhau, bách nghệ tinh thông, đạt tới đỉnh cao của một dòng tộc. Cực thịnh tất suy, sau khi trải qua một trận chiến thảm khốc, tộc Bách Việt dần lụi tàn, cường giả và tộc nhân mất mạng nhiều không đếm xuể, thêm vào ngoại tộc đô hộ, Bách Việt dần lụi tàn.


Trong vạn năm dưới ách thống trị, Việt tộc vẫn không ngừng đản sinh ra cường giả, vô số kỳ nhân dị sĩ, đứng dậy vì tộc mình tranh thủ một con đường sống, tranh giành mệnh số với trời. Vạn năm sau, Đại Việt quốc là nơi duy nhất còn lại che chở Việt Tộc, tuy không tính là rộng nhưng đủ để dung thân. Bấy giờ là triều Lý, Đại Việt đã tự chủ được hơn trăm năm, tuy nhiên thiên hạ chưa yên, tứ mặt giáp địch.


Hàng ngày, thiếu niên Lý Minh cùng lão hồ đồ nghiện rượu Tả Ao tứ xứ lang bạt, cày thuê cuốc mướn, chăn dê thả bò, không việc gì không làm. Có khi nào số phận Việt tộc đặt trên vai thiếu niên này, khoan hãy nhắc đến, nhiệm vụ trước mắt của hắn là kiếm thật nhiều tiền để lo cơm rượu hàng ngày của hai ông cháu, bụng không no miễn bàn chuyện thiên hạ.

Danh sách chương truyện Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 1: Liêm Thôn Chương 2: Khai Mạch Cảnh Giới Chương 3: Tản Viên Sơn Chương 4: Ước mơ quan lộ Chương 5: Cả nhà cùng lác Chương 6: Sang sông Chương 7: Gẫy Tay Chương 8: Tiểu Sơn Tặc Chương 9: Đại La Thành Chương 10: Nhật Tôn Chương 11: Việt Thiên Quyết Chương 12: Mân Thương Đường Chương 13: Oan Gia Ngõ Hẹp Chương 14: Phản Loạn Chi Biến Chương 15: Thuốc Hối Hận Chương 16: Sai Chương 17: Khanh khách Lưu Gia Chương 18: Một chút cố sự Chương 19: Thiên phú của Lý Minh Chương 20: Tam Đại Quyền Kinh Chương 21: Quả báo Chương 22: Nhập môn Quốc Tử Giám Chương 23: Hàng xóm tu đạo Chương 24: Nhà tan cửa nát Chương 25: Kiếm Đường Chủ Chương 26: Nhất Kiếm Chiêu Chương 27: Lực Chương 28: Chử Đạo Viện Chương 29: Huyền Cổ Tinh Đồ Chương 30: Trận Đầu Chương 31: Thiên Ma Giáo Vấn Sơn Chương 32: Tam Phái Ép Hống Sơn Chương 33: Pháp Vân Tự Chính Minh Chương 34: Độc Huyền Cầm Chương 35: Là hắn Chương 36: Hỗn Độn Lôi Âm Chương 37: Lửa thiêu Hống Sơn Chương 38: Thiên Ngục Hỏa Trận Chương 39: Ma Huyết Phiên Chương 40: Hoan Thành Chương 41: Toán Kinh Chương 42: Tiễn Vũ Xuyên Dạ Chương 43: Sơn Dương Đảo Chương 44: Ám Án Chương 45: Man Hoang Chương 46: Man Thành Chương 47: Man Thành Chủ Chương 48: Sơ Nhập Man Hoang Chương 49: Tôn Nhi Ngươi Là Ai? Chương 50: Thần Cốt

Bình luận truyện