Vì Sao Lấp Lánh Nhất

Chương 40Phim của Minh Tinh đóng máy rồi, từ khi tin tức hắn tham gia phim của đạo diễn Vương được truyền ra ngoài, cuối cùng người tìm hắn quay phim cũng nhiều hơn.

Phí ca là người đại diện của hắn, tất cả hợp đồng của nghệ sĩ đều phải qua tay gã trước, gã cảm thấy được mới để Minh Tinh chọn.

Minh Tinh lật qua lật lại mấy tập kịch bản, tất cả nhân vật trong này đều chẳng ra gì, không phải nam thứ bạch lan bông thì cũng là nam thứ ngốc bạch ngọt, chọn tới chọn lui cũng không thoát phận làm nam thứ.

Minh Tinh cảm thấy mình không chọn được nên tìm Đường Hâm Thành tâm sự, hỏi hắn cái nào mới hợp với mình.

Đường Hâm Thành nhìn một hồi rồi đề nghị hắn chọn phim hài, chọn cái bình thường một chút cũng phù hợp với hình tượng của hắn hơn.

Tiểu Minh: Nhưng anh muốn diễn nam chính ngầu lòi chói loá cơ, nhân vật mà trên trời dưới đất không ai địch nổi, ngang ngược khủng bố kia kìa.

Người trẻ tuổi nghĩ một hồi, trong đầu xuất hiện một cái tên.

Đường Hâm Thành: Vậy “Thiết giáp dũng sĩ” được không?

Tiểu Minh: …

Tiểu Minh: Cậu cứ nói chuyện kiểu này không sớm thì muộn anh cũng chia tay cậu cho mà coi!

Chương trước có thằng tró nào nói không nên hở tí là gắn hai chữ chia tay lên miệng vậy:))) tự vả vui không con:)))