Tất cả
Vệ Linh Phong
Vệ Linh Phong là tựa truyện thuộc thể loại đam mỹ, cổ đại, ngược, kể về chuyện tình giữa Đế vương công và Quan văn thụ. Bảo Bảo là tỷ tỷ của Vệ Linh Phong nhưng nàng từ nhỏ đã mang tật, đầu óc không khác gì một hài tử. Lần trước Vệ Linh Phong vì muốn nhanh chóng về với Bảo Bảo mà thường trốn việc về sớm, sau đó Tống đại nhân sai người tới trách phạt một hồi, ai ngờ tỷ tỷ nghe được liền nghiêm khắc nhắc nhở y phải nghiêm túc. Ai bảo Bảo Bảo là tâm can bảo bối của Vệ Linh Phong, bảo bối đã dặn y phải tuân theo thôi.


Nhắc thân mình đứng dậy, y tiếp tục làm công việc sắp xếp thư khố. Ai, tại tên hoàng đế nào đó hôm qua quá mực vô độ mà… Vệ Linh Phong mệt mỏi xếp Tứ thư lên giá. Năm năm tròn, năm năm lấy sắc thị quân. Huyễn Phượng thân là vua một nước, đáng lý ra không cần theo Vệ Linh Phong chơi trò trao đổi, nhưng dù sao nam phong cũng chỉ được chấp nhận cho tầng lớp thấp, còn quan lại và họ hàng và đế vương thì không được phép dây dưa do sợ làm loạn kỷ cương phép nước. Thêm nữa, thân là nam nhân lại phục dưới thân một nam nhân, nào có kẻ sĩ nào cam tâm tình nguyện. Vì thế khi Vệ Linh Phong đề nghị, Huyễn Phượng cũng cảm thấy thú vị nên đồng ý. Từ đó mà hắn cùng y cứ dây dưa không dứt suốt năm năm nay!

Bình luận truyện