Tất cả
Vân Trung Ca
Đọc truyện “Vân Trung Ca” bạn như lạc về thời tam quốc với các triều đại tranh giành lãnh thổ xưng vương xưng đế nhưng chỉ có triều đại Tây Hán từ khi Cao Tổ Lưu Bang lập quốc, trải qua Huệ, Văn, Cảnh Đế, đến Hán Vũ Đế lên ngôi tới giờ: “Hán hưng thịnh hơn sáu mươi năm, khắp đất nước an bình yên ổn, quốc khố dư dật. Truyện “Vân Trung Ca” của tác giả Đồng Hoa là truyện kể về những diễn biến xung quanh triều đại trung hoa dưới Hán Vũ Đế vinh quang phồn thịnh.


Những tranh giành quyền lực cùng đấu đá tranh giành lãnh thổ xem ai hùng bá một phương.Hình phạt nhiều lần tăng thêm. Luật lệnh từ thời Hán sơ Lưu Bang tại vị chỉ có chín chương, đã tới ba trăm năm mươi chín chương, án tử từ một điều tăng lên tới bốn trăm lẻ chín điều, một ngàn tám trăm tám mươi hai sự. Lấy tội định tử hình so với hình pháp nhiều hơn tới một vạn ba nghìn bốn trăm bảy mươi hai sự. “Công văn tràn đầy mấy lầu các, không thể nhìn thấy điển giả”. 


Khi Hán Vũ Đế tại vị, mặc dù là hùng tài mưu lược, nhưng lại thích được công trạng lớn lao, cực kì hiếu chiến, cuộc sống hàng ngày xa xỉ. Bởi vì "Bên ngoài thì phải đối phó với tứ di, trong thì sâu mọt đục khoét, tiếng oán thán đã không thể đếm xuể, dân chúng bần cùng khôn kể" (Hán thư – Hình pháp chí), đến khi Hán Vũ Đế tuổi già, Hán triều đã là "Quốc khố trống rỗng, hộ khẩu giảm phân nửa" (Hán thư – Chiêu Đế kỉ)

Danh sách chương truyện Vân Trung Ca

Quyển 1 - Chương 1: Váy lục la Quyển 1 - Chương 2: Liên phương thảo Quyển 1 - Chương 3: Kế trong kế Quyển 1 - Chương 4: Diễn ngoại diễn Quyển 1 - Chương 5: Sao trên mặt đất Quyển 1 - Chương 6: Tuyết trong tay Quyển 1 - Chương 7: Trong lòng dậy sóng Quyển 1 - Chương 8: Tâm đầu ý hợp Quyển 1 - Chương 9: Lưỡng sinh hoa Quyển 1 - Chương 10: Bóng hình trong nước Quyển 1 - Chương 11: Giấc mộng quá khứ Quyển 1 - Chương 12: Tâm tư rối loạn Quyển 1 - Chương 13: Khúc hát dưới cầu vồng Quyển 1 - Chương 14: Người hát ở đâu? Quyển 1 - Chương 15: Đau thương khó nén Quyển 1 - Chương 16: Kết đồng tâm Quyển 1 - Chương 17: Đơm hoa Quyển 1 - Chương 18: Lửa cháy ngút trời Quyển 2 - Chương 1: Kiếp sau tương phùng Quyển 2 - Chương 2: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt Quyển 2 - Chương 3: Một năm ước hẹn Quyển 2 - Chương 4: Song hàm song ảnh Quyển 2 - Chương 5: Tam đế tinh hội Quyển 2 - Chương 6: Thì thầm nửa đêm Quyển 2 - Chương 7: Đức âm bất vong Quyển 2 - Chương 8: Mưa gió sắp tới Quyển 2 - Chương 9: U u lộc minh Quyển 2 - Chương 10: Kiếp này kiếp sau Quyển 2 - Chương 11: Kiếp này liền cánh Quyển 2 - Chương 12: Hội hoa đăng tết Thượng Nguyên Quyển 2 - Chương 13: Duyên cũ đã qua Quyển 2 - Chương 14: Khắp phòng hương tỏa Quyển 2 - Chương 15: Đêm khuya sen ngát, đầy thuyền vang tiếng ca Quyển 2 - Chương 16: Lòng chàng lòng thiếp Quyển 2 - Chương 17: Lệ rơi trên cánh hoa hợp hoan Quyển 2 - Chương 18: Ân ân oán oán Quyển 2 - Chương 19: Nắng chiều chưa tắt Quyển 2 - Chương 20: Phu thê kết tóc Quyển 3 - Chương 1: Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ Quyển 3 - Chương 2: Buồn nào buồn bẵng vĩnh việt biệt ly Quyển 3 - Chương 3: Chữ tâm đã hành tro bụi Quyển 3 - Chương 4: Máu nhuộm đồng tâm kết, lệ đẫm trường mệnh hoa Quyển 3 - Chương 5: Trời đã già, thù khó báo Quyển 3 - Chương 6: Trăng Thiên Sơn vẫn thế, không chiếu tới người năm trước Quyển 3 - Chương 7: Kiếm cũ tình thâm ngàn năm ca tụng, long người khó dò là quy luật muôn đời Quyển 3 - Chương 8: Mà nay mới thấy lúc ấy sai, nỗi lòng bi ai Quyển 3 - Chương 9: Nơi sâu nhất trong lòng người cuối cùng lại hoang vu nhất Quyển 3 - Chương 10: Nguyện lấy thân này chịu đau như nàng Quyển 3 - Chương 11: Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác Quyển 3 - Chương 12: Khi đó đã đánh mất, mà nay mới nhận ra, dù sao cũng vẫn đa tình

Bình luận truyện