Vạn Cổ Thần Đế

Chương 4302:Mặc dù tại Vô Định Thần Hải, Nho Tổ thứ hai chính miệng thừa nhận việc này, nhưng Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Thần giới có khác cường giả.

Còn nữa, nếu như Minh Tố tại phát động Tiểu Lượng Kiếp thời điểm, liền bị Thần giới đánh bại, tiếp theo bị Phạm Tâm phong ấn tại Sinh Tử giới. Như vậy, sử dụng Phong Huyết Chú chú sát Thánh tộc tộc nhân chính là ai?

'Dù sao, từ Minh Tố chiến bại đến Thánh tộc tộc nhân chú huyết diệt tộc ở giữa, cách chí ít mấy trăm năm, thậm chí khả năng hơn ngàn năm.

Tỉnh Hải Thùy Điếu Giả thân phận bại lộ lúc, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi cùng một chỗ phỏng đoán qua. Cho là, Phong Huyết Chú chú sát Thánh tộc chuyện này, xác suất lớn là Minh Tố ý chỉ, người cầm đao thì là Thị Yếm.

Thị Yếm vì che giấu tung tích, thế nhưng là giết lão tiều phu cả nhà, chiếm lão tiều phu thân phận, còn thu lão tiêu phu làm đệ tử, là một cái vô cùng có thủ đoạn nhân vật. Đối mặt Thương Thiên cùng Mạnh Nại Hà chất vấn, Cần Đạt Bà lộ ra rất bình tình.

'Dù sao, lâu tại Hôi Hải tu hành, ai biết nàng có phải hay không đã thay lòng đối dạ?

Có băn khoăn như vậy rất bình thường.

Bất quá Trương Nhược Trần ngược lại là đối với Càn Đạt Bà rất có lòng tin, bởi vì hắn tin tưởng Lục Tố, tin tưởng Lục Tố sẽ không nhìn nhầm.

Lục Tố từng đem hì vọng ký thác trên người Tu Di Thánh Tăng, mà Tu Di Thánh Tăng lại đem hï vọng ký thác trên người Trương Nhược Trần, giữa bọn hắn, có một loại trên tỉnh thần truyền thừa.

Càn Đạt Bà nói:

hạm Tâm kỹ thật cùng Minh Tố, là cùng một người. Tại không có cường đại tu vi để chống đỡ tình huống dưới, ta có thế hoàn toàn tín nhiệm hẳn sao?”

'"Minh Tố sở tố sở vi là vì trường sinh bất tử, chẳng lẽ Phạm Tâm không muốn trường sinh bất tử?”

"Phạm Tâm xuất thế lúc kia, ta tỉnh thần lực mới vừa vặn đạt tới cấp 93 mà thôi. Thậm chí cũng không dám xác định, hắn đến cùng là Phạm Tâm, hay là Minh Tổ.”

Địa Tạng Vương mim cười nói: "Lục Tố từng nói, Thương Diệu ước hẹn, là một phần hi vọng, cũng có thể là là một cái

Tự thân thực lực tu vi, mới là ứng đối hết thảy nguy cơ căn bản, Gửi hï vọng ở người khác, tựa như cùng hoàn toàn đem sinh tử giao phó đến trong tay người khác.”

Trương Nhược Trần hỏi: "Phạm Tâm nếu gặp qua Mạnh cô nương, nhất định nói qua cái gì. Mạnh cô nương có thế từng gặp hản hình dáng? Có biết hay không hân đi nơi nào?”

Rất nhiều người vì đó ghé mắt.

Lão đạo này lúc còn trẻ tuyệt đổi không đứng dần!

Mạnh gia nữ tử, ở hãn nơi đó, liền không có một cái không phải "Cô nương” .

Người khác Địa Tạng Vương cùng Cần Đạt Bà đã hơn một triệu năm không thấy, hắn đều không có như lúc tuổi còn trẻ đồng dạng xưng hô Càn Đạt Bà là "Mạnh cô nương", ngươi một cái lỗ mũi trâu lại là kêu lên!

Có phải hay không có đùa giỡn hiềm nghĩ? Trương Nhược Trần dù là lại khác chế, lúc tuối còn trẻ cũng là tình nhân. Hiện tại năm đó ký ức.

Địa Tạng Vương mỉm cười không nói.

ít muốn dạy một chút trước mắt những này không hiểu phong tình lão gia hỏa, Địa Tạng Vương cùng Càn Đạt Bà ng "Mạnh cô nương", để giúp trợ bọn hãn tìm vẽ

„ gặp lại, liền xem như tô đậm bầu không khí, cũng phải hô một

Cần Đạt Bà ngược lại là đối với Trương Nhược Trần có chút lau mắt mà nhìn đáng về.

Nho Tổ thứ tư hoàn toàn không có đi để ý một cái xưng hô, thuận Trương Nhược Trần mà nói, nói: "Không sai, nếu gặp qua, khẳng định có chủ quan cảm thụ. Phạm Tâm đến cùng là một tôn dạng gì tồn tại? Thật đại biếu là phật tâm? Là Minh Tổ lương tri?"

“Nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy nó chân thân?"

Cần Đạt Bà nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ngày đó, Phạm Tâm tiến vào khách sạn về sau, trước nâng lên Lục Tố, xưng cùng Lục Tổ nghiên cứu thảo luận qua phật pháp. Biết được Lục Tổ đã chết, hắn liền không nói nữa.”

“Trước khi đi, hần nói một câu nửa kỳ quái nói.” “Câu đầu tiên là hỏi ta, nhân gian rốt cuộc là tình hình gì, chúng sinh thật không đáng thương hại?"

"Ta không có cách nào trả lời hắn, chỉ là hỏi, ngươi chưa từng đi nhân gian?"

“Hắn không có trả lời ta. Suy nghĩ một lát, hắn lại nói, hắn cùng Minh Tố đánh một cái cược..."

"Chỉ này, muốn nói lại thôi, hắn liền rời đi!”

Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạo Thiên nói: "Như Phạm Tâm thật là Tiền Thập Ngũ Nhật phật tâm, nói không chừng, từ ra đời thời điểm, liền bị phong ấn tại Sinh Tử giới, không

có từng tiến vào nhân gian."

Đột nhiên, Thương Thiên nói: môn tam thân, Ta « Tam Thì Luyện Đạo », là từ Thiên gia tập được. Thiên gia « Tam Thì Luyện Đạo » hoàn toàn có thế

'Cái này Minh Tố tu luyện pháp, có phải hay không là « Tam Thi Luyện Đạo » đâu nguồn? « Tam Thi Luyện Đạo » tu hành pháp, nguồn gốc từ phật lừ Minh Tố!

“Những suy đoán này không có ý nghĩa!”

Trương Nhược Trần nói: "Trước mắt chuyện trọng yếu nhất, là ngăn cản Tiểu Lượng Kiếp, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm tới Phạm Tâm. Mạnh cô nương, « Sinh Tử Bộ » trong tay người a?"

Cần Đạt Bà đem « Sinh Tử Bộ » lấy ra, nói: "Minh Tố muốn sử dụng Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Sinh Diệt Đăng, « Sinh Tử Bộ », tế luyện Sinh Tử giới."

"Sinh Tử gì

hắn là Già Diệp Phật Tố đầu, hai tòa Thiên Hạp là nó hai mắt." Địa Tạng Vương nói.

Mọi người tại dây phải sợ hãi, nhưng cũng không hoài nghỉ điểm này.

Dù sao, thiên hạ hôm nay chân chính tiến vào Sinh Tử giới, chỉ có Địa Tạng Vương một người.

Mà lại hắn là Thủy Tổ, lấy Thủy Tổ nhãn lực cùng suy tính năng lực, làm ra phán đoán như vậy, nhất định là có căn cứ.

Minh Tố dùng Già Diệp Phật Tố đầu lâu, cầm tù Phạm Tâm?" Trương Nhược Trần nghĩ đến rất nhỉ Điểm hóa một cây sen, cây sen này lại không thể di đến Phật Đạo, tại Đệ Thập Lục Nhật hóa mình, Già Diệp Phật Tổ tuổi già đều là tại đền bù chính mình phạm vào sai lâm.

„ trong lòng thốn thức.

Cần Đạt Bà tiếp tục nói: "Tế tự, là vì đem Sinh Từ giới, thông qua Bích Lạc quan, cùng Hôi Hải nối Hà, Hôi Hải chính là Tam Đô Hà cuối cùng!"

n cùng một chỗ. Đương nhiên liên tiếp Hôi Hải, cũng li tiếp Tam Đồ

“Một khi Sinh Tử giới vận chuyến lại, đến lúc đó, trong vũ trụ sinh linh hồn linh, thọ nguyên, sinh mệnh chi khí, huyết khí, ý thức, đều sẽ thông qua Tam Đồ Hà ức vạn nhánh sông, liên tục không ngừng chảy vào Sinh Tử giới, để giúp trợ Minh Tố khôi phục tu vi, trở nên càng thêm cường đại."

“Đây chính là Tiểu Lượng Kiếp, Sinh Tử kiếp!"

Hoang Thiên nói: "Chặt đứt Tam Đồ Hà, không được sao?”

Cần Đạt Bà cử đi nhấc tay bên trong « Sinh Tử Tử Chú, cũng là kinh khủng nhất nguyền rùa!"

» nói: 'Ai đám chém Tam Đồ Hà, chỉ cần ở phía trên viết xuống tên của ngươi, liền có thể định sinh tử của ngươi. Đây là Sinh

"Khi « Sinh Tử Bộ » cũng cũng Sinh Tử giới tế luyện cùng một chỗ, Minh Tổ có thể thông qua Tam Đồ Hà, diều động toàn bộ vũ trụ lực lượng thi triển sinh tử nguyền rủa. Thủy Tố đều chưa hẳn gánh vác được!”

Ở đây mấy người, đều biến sắc.

Đây là sự thực Tiểu Lượng Kiếp!

Một khi bắt đầu, liền sẽ không thể nghịch chuyển, Minh Tổ sẽ cảng ngày cảng mạnh.

Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở Đại Lượng Kiếp đến trước, hóa thành tĩnh mịch, hết thảy sinh linh đều sẽ không lại tõn tại.

Cuối cùng, chỉ có Minh Tổ một người, lấy cường thịnh nhất chiến lực, đối kháng 120. 000 năm sau Đại Lượng Kiếp, tiến vào kỷ nguyên mới.

Ngồi Tam Đồ Hà cuối Sinh Tử giới, căm « Sinh Tử Bộ », chưởng toàn bộ vũ trụ sinh tử. "Hiện tại, có lẽ chỉ có Thần giới, có thế ngăn cản Minh Tố!”

Hoang Thiên nhìn về phía Nho Tố thứ tư, nói: "Nho Tố có thể hay không liên hệ đến Vĩnh Hãng Chân Tế?”