Tất cả
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Long Sơn đại đế', người khai sáng đế quốc Long Sơn, chính là một vị thần linh mạnh mẽ, hầu như hết thảy con dân trên thế giới đều biết chuyện này. Người vĩ đại như vậy thử hỏi một thiếu niên như Đông Bá Tuyết Ưng lại không thán phục được chứ? Tám tuổi cậu đã có thể tụ khí, với thiên phú như vậy khẳng định là không lâu sau sẽ trở thành một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong nước. Nhưng cậu vẫn có mong muốn mạnh hơn nữa để chứng tỏ bản thân với tất cả mọi người năng lực của bản thân. 

Thế giới này kỵ sĩ được chia làm Nhân giai, Địa giai, Thiên giai, Lưu Tinh, Ngân Nguyệt, Xưng Hào và “Siêu Phàm”, tổng cộng bảy cấp bậc. Trong đó thì Nhân giai, Địa giai, Thiên giai được coi là kỵ sĩ bình thường. Lưu Tinh, Ngân Nguyệt, Xưng Hào lại được coi là kỵ sĩ Tinh Thần.

Còn trên kỵ sĩ Ngôi Sao chính là Siêu Phàm. Chỉ có Kỵ sĩ Tinh Thần chính là những người sáng chói như vì sao trên chiến trường, vô số mũi tên vây công cũng không thể làm bọn họ bị thương. Bọn họ có thể giết tướng địch giữa ba quân, ngang dọc vô địch. Đông Bá Tuyết Ưng muốn trở nên cường đại, trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm. Trên con đường tu luyện của bản thân cậu có thể kiên định cho đến cuối cùng hay không?

Danh sách chương truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1: Tuyết Ưng Lĩnh Chương 2: Siêu phàm Chương 3: Chia lìa Chương 4: Anh em Chương 5: Thương pháp Chương 6: Tu luyện Chương 7: Kỵ sĩ Trường Phong Chương 8: Quyết định Chương 9: 5 năm sau Chương 10: Ăn như hùm Chương 11: Cường đại Chương 12: Thái Cổ thời đại Chương 13: Vào thành Chương 14: Thần thương Phi Tuyết Chương 15: Pháp sư yêu cầu Chương 16: Hủy Diệt Sơn Mạch Chương 17: Tiến vào núi non cuộc sống Chương 18: Đánh lén Chương 19: Sinh tử một sát na Chương 20: Huyền Băng Thương Pháp » tầng thứ nhất Chương 21: Bẩm báo thủ lĩnh Chương 22: Địa Ngục không cửa một mình ngươi xông tới Chương 23: Người giết người, Đông Bá Tuyết Ưng Chương 24: Sợ hãi Chương 25: Tình báo Chương 26: Long Sơn Lâu Hắc Thiết Lệnh Chương 27: Huyết Nhận Bảng cùng Long Sơn Bảng Chương 28: Vì nhân loại Hạ Tộc lập công lao Chương 29: Quá khứ của cha mẹ Chương 30: Láng giềng mà ở Chương 31: Khổng Du Nguyệt Chương 32: Không giết ngươi, thề không làm người Chương 33: Mười một vạn kim tệ Chương 34: Sáu năm sau Chương 35: Lựa chọn nhiệm vụ Chương 36: Ngàn dặm đường đồ Chương 37: Thanh Hà Quận thành Chương 38: Tề tụ một đường Chương 39: Phân đàn Chương 40: Đe dọa uy hiếp Chương 41: Phủ xuống Chương 42: Ma Thần Thủy Thạch Chương 43: Tuyệt sát bẫy rập Chương 44: Chạy mau! Chương 45: Va chạm mạnh Chương 46: Cấm Thuật Chương 47: Phân sinh tử Chương 48: Ngươi, có khỏe? Chương 49: Thu hoạch, trở về Chương 50: Pháp sư trao đổi

Bình luận truyện