Tất cả
Tuyệt Sắc Tà Thần
Vân Chân Phái đang từ từ lớn mạnh, gần như đã trở thành vùng đứng đầu ban phái thì, mọi người cũng không dám quên thần bí giáo phái ở trên núi cao giống vậy Hàn Lân Giáo.


Chư đại danh môn chính phái cũng từ nhiều lần lấy danh nghĩa phù trợ diệt yêu đáp trả việc đó mà tiến hành bao vây tiêu diệt. Nhưng mà mỗi lần đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn đối phương vẫn lông tóc vô thương. Càng như thế này, chúng lại càng làm cho mọi người cảm nhận được định nghĩa về Tà giáo. Các bang phái đối với chúng đã kiêng kỵ, lại là sợ hãi. Nếu như ngày nào còn không sớm trừng trị chúng, võ lâm chư phái cùng nhau bị chúng thôn tính cũng là chuyện thời gian giả dĩ.
 

Thế giới vô biên, muôn hình vạn trạng. Có người nguyện cùng bạn tri kỷ hòa hợp, có người thà cùng quỷ làm bạn. Đủ kiểu đủ loại phe phái chiếm giữ tại một phương, bề ngoài thì gió êm sóng lặng, đúng là núi cao sừng sững cũng không đỡ được dã tâm mà cùng nhau tranh đấu gay gắt. Cuộc chiến tranh hùng giữa các bang phái không có hồi kết liệu qua bao cuộc chiến thì ban phái nào sẽ có thể thống nhất võ lâm.

Bình luận truyện