Tất cả
Tuyệt Lộ Sinh Ma

Nhằm trốn thoát khỏi Cửu Nguyên đại kiếp nạn, một trăm năm mươi vạn năm trước Ma Ha vũ trụ toàn lực xâm lấn Hoa Linh vũ trụ non trẻ bên cạnh, thế như chẻ tre không thể đỡ. Loạn thế tất xuất anh hùng, Cửu Cực đại đế - tồn tại đứng đầu Hóa Tiên cung trong đại chiến cưỡng ép đột phá, trực tiếp đánh chết Ma Ha thất đại ma tổ. Toàn bộ Ma Ha vũ trụ cùng ma tộc bị Đại Vũ Hoán Thiên Phong Ma trận phong ấn trong lòng Hoa Linh vũ trụ, thiên địa từng bước dung hòa. Vô kế thoát thân, chết dần chết mòn, toàn bộ ma tộc còn lại quyết định hồn tế tạo nên một sinh mệnh mới, có thể tồn tại đến sau khi phong ấn biến mất, gánh trên vai tất cả mối thù cùng hi vọng giành lại thiên địa.Biết không còn cách nào thoát thân, sinh mệnh chết dần chết mòn, toàn bộ ma tộc còn lại quyết định hồn tế tạo nên một sinh mệnh mới, có thể tồn tại đến sau khi phong ấn biến mất, mang trên vai mối thù diệt tộc lớn lao cùng hi vọng đoạt lại thiên địa mà tộc nhân hằng ước mong. 

Bình luận truyện