Tất cả
Túy Ngọa Hồng Trần
Hồ thần vương có đôi mắt hoa đào đẹp nhất tam giới là một chàng trai tên là Dương Mặc Trần. Hắn đã luôn tìm kiếm một người cố nhân có tên Dương Tranh. Hắn tìm kiếm khắp chốn hồng trần vạn trượng nhưng vẫn không tìm thấy. Chưa tìm thấy được ân nhân thì hắn lại gặp người hảo hữu trên tiên giới. Hắn là Long đế Ánh Liên. Là một người võ nghệ cao cường, đệ nhất thiên hạ. Tính cách lạnh lùng kiêu ngạo mà chỉ vì một người lại xuống trần gian. Có lẽ là do thiên thần chưởng quản các loài hoa Thanh đế Chức Cẩm mới khiến hắn không tiếc dùng thuật di hồn hạ phàm tìm kiếm.

Một đại võ tướng chẳng những chỉ có thể vận dụng ba thành pháp lực lại còn vì khế ước với Liễm mà phải nuôi dưỡng con của y, Long Cửu Huyền. Nhưng tình cảm con người há có thể như khế ước hết hạn thì tan thành mây khói? Khi Long đế rốt cục hoàn thành lời hứa trong khế ước, hắn lại phát hiện mình khó có thể thoát khỏi đứa con đã trưởng thành. Thanh đế và thiên đế, Long đế và Cửu Huyền, Mặc Trần và Dương Tranh, hồng trần cuồn cuộn, cho dù là tiên nhân siêu phàm nhập thánh cũng có hối hận vô pháp như nguyện…

Bình luận truyện