Tương Tựu

Chương 22Giản Từ nói: “Cho nên tôi muốn đem ( Tử thần đến) bộ này xem xong, lý giải toàn bộ các kiểu chết, để phòng bị….”

Chu Bạch dùng một quả anh đào ngăn chặn cái miệng của cậu.

Giản Từ xem xong năm bộ ( Tử thần đến),  mấy ngày đầu đều nghi thần nghi quỷ, một hồi lo lắng đầu sạc điện thoại di động đem mình giật chết, một hồi lo lắng biển quảng cáo trên đường đem mình đè chết còn có lo lắng trên xe vận tải thép rơi xuống đem mình đè chết… Các loại cái chết đều tại trong não cậu tái diễn một lần, nhưng mà tất cả cũng không thành sự thực.

Một tuần lễ sau, cậu hoàn toàn không còn nghĩ ngợi gì.

Quả nhiên trong phim ảnh đều là gạt người, hơn nữa lời đồn Chu Bạch “Khắc thê” cũng là gạt người.

Nói như vậy cậu thực sự là tìm được, tự nhiên tìm được một đại gia đẹp trai làm chỗ dựa.