Tất cả
Tường Phong Truyền Kỳ

Võ lâm đời đời tương truyền thì Sử bút tiên sinh cũng đã truyền được 18 đời, ang lúc cực thịnh, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong Võ lâm tứ đại thế gia. Sử bút thế gia lấy văn tài nổi danh giang hồ, nhưng các Sử bút tiên sinh đều không giỏi võ công. Tuy hắc bạch lưỡng đạo thường không chủ động mạo phạm Sử bút tiên sinh, nhưng khó tránh đao kiếm không có mắt, mỗi năm đều có một hai vị Sử bút tiên sinh vô tội gặp họa, bỏ mạng hoàng tuyền. Nhưng Tường Phụng tiên sinh lại là một ngoại lệ, từ khi xuất đạo đến nay, trải qua vô số tranh bá chốn giang hồ, nhưng mỗi lần đều có thể an toàn rút lui, không hề thương tổn, đây cũng là một nét đặc sắc thần bí trong cuộc đời truyền kỳ của con người này. Một ngày kia, Tường Phụng tiên sinh ruyền nhân đắc ý nhất của Giang hồ Sử bút thế gia, truyền kỳ mà người trong giang hồ thích bàn luận nhất, lại bị người ta sát hại trong ngày Mộ Dung thế gia tổ chức thọ thần thứ 60 cho Lão thái quân…


Toàn truyện gồm 6 phần: “ Giang Nam dẫn”, “Lạc Dương phú”, “Tây Cương khúc”, “Đại Mạc ca”, “Thục Trung từ”, “Thương Hải dao”


Danh sách chương truyện Tường Phong Truyền Kỳ

Quyển 1 - Chương 1: Mở đầu Quyển 1 - Chương 2: Giang nam hắc điếm Quyển 1 - Chương 3: Tường phụng tiên sinh Quyển 1 - Chương 4: Hắc y nữ nhân Quyển 1 - Chương 5: Li thiên thất sát Quyển 1 - Chương 6: Cẩm y ngọc lang Quyển 1 - Chương 7: Bích huyết đào hoa Quyển 1 - Chương 8: Ám dạ kinh hồn Quyển 1 - Chương 9: Công tử phi tuyết Quyển 1 - Chương 10: Thật thật giả giả Quyển 1 - Chương 11: Sát thủ phụng mạch Quyển 1 - Chương 12: Đại hà tiểu bạch Quyển 1 - Chương 13: Lời đồn giang hồ Quyển 1 - Chương 14: Truyền thuyết thê mỹ* Quyển 1 - Chương 15: Linh lung tiên tử Quyển 1 - Chương 16: Tuyết y thần bí Quyển 1 - Chương 17: Huyền băng như tuyết Quyển 1 - Chương 18: Huyền băng như tuyết Quyển 1 - Chương 19: Sự tình phức tạp Quyển 1 - Chương 20: Sơn vũ dục lai* Quyển 1 - Chương 21: Vãng sự như yên* Quyển 1 - Chương 22: Nhân duyên cẩu huyết* Quyển 1 - Chương 23: Nước chảy mây trôi Quyển 1 - Chương 24: Mưa máu gió tanh Quyển 1 - Chương 25: Ly ca bi thương Quyển 1 - Chương 26: Bích lạc hoàng tuyền Quyển 1 - Chương 27: Đàn chỉ sắc biến Quyển 1 - Chương 28: Thỉnh quân nhập ủng Quyển 1 - Chương 29: Phong hồi lộ chuyển* Quyển 1 - Chương 30: Vĩ thanh Quyển 1 - Chương 31: Ngoại truyện mộ dung huyền y Quyển 2 - Chương 1-1: Mở đầu Quyển 2 - Chương 1-2: Song kiều tái tụ Quyển 2 - Chương 2: Khách điếm đồng thuận Quyển 2 - Chương 3: Hoa nguyệt xuân phong Quyển 2 - Chương 4: Thiếu niên lưu manh Quyển 2 - Chương 5: Nguyệt hoa trích tiên Quyển 2 - Chương 6: Ngàn dặm hữu duyên Quyển 2 - Chương 7: Thợ săn tiền thưởng Quyển 2 - Chương 8: Điệp vũ phiên phiên* Quyển 2 - Chương 9: Thượng quan độc dược Quyển 2 - Chương 10: Không đánh không quen Quyển 2 - Chương 11: Bán thân chôn cha Quyển 2 - Chương 12: Xóa tan hiềm khích Quyển 2 - Chương 13: Kiều khách tây vực Quyển 2 - Chương 14: Ngựa mất vó trước* Quyển 2 - Chương 15: Gặp lại cố nhân Quyển 2 - Chương 16: Sai sót nhầm lẫn

Bình luận truyện