Tất cả
Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Tương truyền nàng là phế vật của phủ Thừa tướng. So với tất cả mọi người, nàng có thể nói là ngu ngốc nhất trong vạn người ngu ngốc. Thật là như vậy sao? Có lẽ, nàng của trước kia là như vậy. Nhưng nàng của hiện tại đã thay đổi! Không phải là vẻ mặt si ngốc không hiểu chuyện, cái gì cũng không biết, mà thay vào đó là sự cao ngạo, lạnh lùng chẳng mấy ai có thể so bì. Nàng không cầm kì thi họa thì có làm sao không? Nàng biết dùng mưu tính kế, không nhất thiết phải làm nữ công gia chánh trong nhà!


Ban hôn trở thành một trong số tất cả các phi tần, nàng được ông trời ưu ái, ban cho nàng vị hoàng thượng tàn khốc nhẫn tâm với mọi người, nhưng đối với nàng lại là một mảnh nhu tình không dứt.  Hắn cứ nghĩ chỉ cùng nàng cưới nhau về để có thể biến nữ nhân ngu ngốc nàng trở thành một quân cờ trong tay hắn, mặc sức hắn xoay chuyển, nhưng thiên biến vạn biến, nàng lại có thể trở thành nữ nhân duy nhất trong lòng hắn! Hắn cưng chiều nàng, đối với hàng đều là ôn nhu cùng ôn nhu. Nàng muốn gì, hắn hết thảy đều có thể chiều theo ý nàng, không màng đến thế sự. Nhưng nếu như hàng muốn chạy trốn rời bỏ hắn? Hắn không cho phép! Hắn sẽ cùng nàng chu du đến chân trời góc bể!


Danh sách chương truyện Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 1: Hạ thánh chỉ Quyển 1 - Chương 2: Uy hiếp Quyển 1 - Chương 3: Uy hiếp hạ Quyển 1 - Chương 4: Mị âm uyển Quyển 1 - Chương 5: Khiêu khích sao? Quyển 1 - Chương 6: Ván bài Quyển 1 - Chương 7: Âm mưu Quyển 1 - Chương 8: Âm mưu (hạ) Quyển 1 - Chương 9: Ám sát Quyển 1 - Chương 10: Từng bí mật Quyển 1 - Chương 11: Hoàng hậu Quyển 1 - Chương 12: Cha và con gái chi tình Quyển 1 - Chương 13: Lửa giận Quyển 1 - Chương 14: Quyết liệt Quyển 1 - Chương 15 Quyển 1 - Chương 16: Tế bái bị bắt. Kiếm lệnh Quyển 1 - Chương 17: Phượng huyết Quyển 1 - Chương 18: Cảm giác còn sống Quyển 1 - Chương 19: Thái tử tử Quyển 1 - Chương 20: Hung thủ là ai? Quyển 1 - Chương 21: Hiên viên địch Quyển 1 - Chương 22: Gặp lại Quyển 1 - Chương 23: Cung yến Quyển 1 - Chương 24: Thẩm vấn Quyển 1 - Chương 25: Hiên viên tuyệt Quyển 1 - Chương 26: Tài nghệ Quyển 1 - Chương 27: Khảo trạch đề mười năm trước Quyển 1 - Chương 28: Ai là hoàng hậu? Quyển 1 - Chương 29: Gả? Ai gả? Quyển 1 - Chương 30: Độ ấm lòng bàn tay Quyển 1 - Chương 31: Tâm tư Thiên Thanh Tuyết Quyển 1 - Chương 32: Tư đồ dực Quyển 1 - Chương 33: Hôn lễ Quyển 1 - Chương 34: Ước định, rời đi: Quyển 1 - Chương 35: Ngọc bội! Thanh Hoàng sơn trang: Quyển 1 - Chương 36: Lửa giận Thiên Thanh Hoàng Quyển 1 - Chương 37: Vu nữ, gặp Quyển 1 - Chương 38: Đồng hành Quyển 1 - Chương 39: Trung thành, tín nhiệm Quyển 1 - Chương 40: Sơn tự mật đạo Quyển 1 - Chương 41: Địa hạ trận pháp Quyển 1 - Chương 42: Goyard tái hiện, phiền toái Quyển 1 - Chương 43: Hỏa mị Quyển 1 - Chương 44: Bi kịch Hiên Viên Địch Quyển 1 - Chương 45: Bi kịch Hiên Viên Địch (hạ) Quyển 1 - Chương 46: Đông phương mạc Quyển 1 - Chương 47: Đông Phương Mạc đáng đánh đòn Quyển 1 - Chương 48: Nàng sẽ đến Quyển 2 - Chương 1: Công chúa hai quốc gia Quyển 2 - Chương 2: Gặp mặt, tình cảm

Bình luận truyện