Tất cả
Tú Xuân Đao
Tú Xuân Đao là một tựa truyện thuộc thể loại kiếm hiệp, linh dị, đam mỹ, đoản văn. Đại danh Tú Xuân chính là một cây đao. Chủ nhân của cây đao ấy là Cẩm y vệ đại nhân thuộc ti giáo úy, tên là Sở Vân Bằng. Y thường cùng đồng đội nói rằng, tên y đại biểu cho ý chí của bản thân cao xa như Vân Bằng, vậy nên hắn muốn thành Cẩm y vệ cường đại nhất.


Tú Xuân không hiểu cái gì gọi là ý chí cao xa như vân bằng, càng thêm không hiểu vì cái gì người ta hễ còn một hơi thở thì nhất định phải có chí hướng cho bản thân mình. Vào mùa thu năm Vĩnh Nhạc thứ mười ba, Tú Xuân đao cùng chủ nhân lần đầu tiên rời khỏi Kim Lăng, đi tới Sơn Đông. Mùa xuân năm ấy, cũng là lần đầu tiên Tú Xuân đao gặp được nhân duyên định mệnh của chủ nhân mình.


Sau khi Bách Lí Thiên hộ giao Tú Xuân đao vào tay chủ nhân, biểu tình thập phần ngưng trọng, hắn nói: “Vân Bằng, ngươi mặc vào một thân y phục của Cẩm y vệ này rồi, tiếp nhận Tú Xuân đao này vào tay, liền không còn là tối hạ đẳng lực sĩ, mà đã trở thành một vị giáo úy. Cũng đại biểu ngươi phải thề rằng, cả đời này, bất luận sinh tử gì cũng đều nguyện trung thành với thánh thượng”.
Diễn biến câu chuyện ra sao, độc giả có thể theo dõi qua tựa truyện này nhé!

Bình luận truyện