Tất cả
Tử Trạch Trọng Sinh

Bạn đang đọc truyện Tử Trạch Trọng Sinh của tác giả Sơ Hạc Tiên Sinh. Chính vì vậy, cô nghiễm nhiên thành loại người mà mọi người vẫn hay gọi là "tử trạch" chỉ biết ru rú tại nhà, không muốn bước chân ra ngoài.

Cô cảm thấy, sinh hoạt tại một phòng riêng, dù nhỏ nhưng tự do, thoải mái, thích gì thì làm, không cần quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì, thích ý biết bao.

Nhưng cô không ngờ, thật sự có một ngày, ở nhà mãi cũng chết, thật sự là "tử trạch" trên mặt nghĩa.

Hệ thống nhiệt tâm một lòng muốn cho nàng trở về sinh hoạt bình thường, không làm gì được liền tranh đua ký chủ kiên định muốn đầu thai.

Tử trạch khổ sở trước cửa ải mỹ nhân.

Thật thơm.

Nếu yêu thích truyện bách hợp, bạn có thể đọc thêm Sau Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương hay Tần Tấn Chi Hảo.

Danh sách chương truyện Tử Trạch Trọng Sinh

Chương 1: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 2: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 3: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 4: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 5: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 6: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 7: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 8: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 9: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 10: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 11: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 12: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 13: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 14: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 15: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 16: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 17: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 18: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 19: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 20: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 21: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 22: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 23: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 24: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 25: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 26: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 27: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 28: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ Chương 29: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 30: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 31: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 32: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 33: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 34: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 35: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 36: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 37: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 38: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 39: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 40: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 41: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 42: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 43: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 44: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền Chương 45: Nhị thế tổ ăn chơi trác táng × Trưởng lão xà tinh mê tiền

Bình luận truyện