Tất cả
Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Bạn đang đọc truyện Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống của tác giả Yêu Hoả Đại Thánh. Nhưng không ai biết ban đầu những tu chân giả cao quý đó trước khi tu luyện thành tiên nhân đằng vân, giá vũ, có sức mạnh huỷ thiên diệt địa thì bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường không hơn không kém.

Tất cả tu chân giả đều biết ban đầu bọn họ cũng chỉ là người thường nhưng do sự sáng tạo của riêng mình mà mỗi người tự mình nghĩ ra một cách hấp thu thiên địa linh khí vào trong cơ thể riêng.

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc thêm truyện Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới của cùng tác giả.

Bình luận truyện