Tất cả
Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

Bạn đang đọc truyện Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt của tác giả Hồng Yêu Yêu. Một năm trôi qua...

Bùi Thiệu Nhung xuyên qua, trong người là không gian, trong không gian là cả núi đồ vật, ngồi xổm ngay bụi cỏ, nhìn người đi tới đi lui, trong đầu là vô vàn nghi vấn.

Chỗ nào xảy ra biến cố?

Tại sao không có tận thế???

Tin mới tin mới! Có người ngoại lai vừa chuyển đến thôn Lâm Giang!

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha hay Phụ Sinh.

Bình luận truyện