Tất cả
Tu Ma Phi Thăng Quyển
Tu Ma Phi Thăng Quyển là tựa truyện đặc sắc, thuộc thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền huyễn. Có lẽ mọi người thường hay nghĩ giới tu tiên rất vĩ đại sự trường sinh bất lão hay phép thuật cao cường.  Để đạt được những điều đó thì tu sĩ cũng phải trãi qua những cuộc cạnh tranh tàn khốc, kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu hủy diệt. Cảnh giới của tu sĩ theo thấp lên cao như sau: Tụ Linh Cảnh (9 tầng cảnh giới).

Thoát Phàm Cảnh (sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong)
Tạo Đan Cảnh (sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong)
Nguyên Anh Cảnh (sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, loãng anh kỳ)


Muốn tu luyện được thì trước hết tu sĩ phải có linh căn, linh căn càng mạnh thì tu sĩ càng tiến được xa hơn trong con đường tu luyện. Từ Thoát Phàm Cảnh mỗi lần tăng lên một cảnh giới lớn thì tu sĩ sẽ được tăng thêm tuổi thọ nhất định. Người ta nói tu tiên cầu trường sinh, nhưng đấy có phải là sự thật không thì chưa ai kiểm chứng.


Bối cảnh chúng ta trong truyện sẽ là đại lục Đại Việt một vùng đất to lớn tiếp giáp hải vực, mời các bạn cùng đọc truyện để khám phá thể giới tu tiên huyền ảo này nhé!

Bình luận truyện