Tất cả
Tu La Thiên Tôn

Thần cùng ma, đang cùng tà, chỉ trong một ý nghĩ.Thuận giả xương, nghịch giả vong, đây là Vô Thiên pháp tắc!


Một thiếu niên thần bí, mang theo Thôn Thiên Thần Thú, lấy thân thành ma, giết hết cửu thiên vạn giới. Tàn sát vạn ngàn Thần, Ma. Thành tựu chí cao vô thượng Tu La Thiên Tôn.


Thiếu niên tên Vô Thiên, là Long thôn một thành viên, trong nhà ngoại trừ đi vào tuổi lục tuần gia gia ở ngoài, cũng không những thân nhân khác, ông cháu hai sống nương tựa lẫn nhau, tháng ngày nhưng trải qua rất thoải mái."Nắm Tiên Thể giả, có thể trích tinh thần, phá Sơn Hà, một tay che trời... Ai! Nói là quả thực gian nan cực kỳ, bây giờ ta cơ bản thể phách đều chưa mở ra, còn nói gì tới vô thượng Tiên Thể..."Vô Thiên mặt đỏ răng trắng, hô hấp, hai đạo sương trắng từ lỗ mũi phun ra, con ngươi đen dời quyển da thú, nhìn hướng về trăng tàn, sững sờ chốc lát, cuối cùng một tiếng thở dài.


Tu La Thiên Tôn của Thủy Vu Mộng ly kỳ, gay cấn. Mời các bạn cùng khám phá.

Danh sách chương truyện Tu La Thiên Tôn

Chương 1: Vô thiên Chương 2: Rơi lệ Chương 3: Thoát thai sơ thành Chương 4: Lời cảnh cáo Chương 5: Sắc mặt Chương 6: Ước định Chương 7: Kẻ xấu xa Chương 8: Long thôn kiếp nạn Chương 9: Chia buồn Chương 10: Thượng trảm long hà Chương 11: Bỏ đi Chương 12: Phi thiên hổ Chương 13: Thi thi Chương 14: Vương phủ Chương 15: Chấm niệm biểu Chương 16: Ép mua Chương 17: Triệu gia trang Chương 18: Trò chuyện Chương 19: Khiêu khích Chương 20: Đối tốt Chương 21: Chiến ý Chương 22: Tẩu hỏa nhập ma Chương 23: Chiến thần long đao Chương 24: Hợp tác Chương 25: Thương nghị tiểu gia Chương 26: Đạo sĩ thối Chương 27: Thiên thần hay ác quỷ? Chương 28: Một viên trứng! Chương 29: Hỏa Ma sơn động Chương 30: Tàn sát Chương 31: Hồn Bi trấn Chương 32: Thiên hạt thức tỉnh Chương 33: Bia đá Thần Uy! Chương 34: Sự cố bất ngờ Chương 35: Chín mươi chín cực ải!! Chương 36: Tả thủ chi thục Chương 37: Ngô phục Chương 38: Chạy trốn..? Chương 39: Tân Sinh liên minh!! Chương 40: Quét ngang Chương 41: Uy lực! Chương 42: Bát nháo Chương 43: Hoang Cổ tiểu hung thủ Chương 44: Biến cố bất đắc dĩ Chương 45: Ngô trưởng lão!! Chương 46: Ma hóa Chương 47: Như bẻ cành khô..? Chương 48: Phản bội Chương 49: Xa sát! Chương 50: Trận lôi đình

Bình luận truyện