Tất cả
Trường Sinh Bất Tử

Tuyệt thế hung nhân, Đa mưu túc trí, vì cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ.


Hai mươi lăm tuổi đi vào này tu hành thế giới , Chung Sơn luôn luôn tại cố gắng , Lại phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa xôi , Phàm nhân cả đời cố gắng , Không thể thành tiên . Phí thời gian cả đời , Tám mươi năm hồng trần quay cuồng, Ma luyện chung sơn một viên tang thương sáng tâm. Rốt cục , Ở tóc trắng xóa, Đại nạn buông xuống tám mươi tuổi, Nghênh đón tiến vào tiên cánh cửa cuối cùng cơ hội. Nhập tiên cánh cửa, tìm tiên đạo. Vi cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ...


Chung Sơn là một kẻ xuyên việt từ địa cầu tới tu chân giới. Nhưng thảm thay hắn lại có tư chất hết sức kém, đã trải qua cả đời người tới 80 tuổi rồi mà hắn vẫn chỉ là Hậu Thiên Hậu Kỳ


Chung lão gia tử cần có một quả Phá Cấm Đan nữa là ta có thể tu luyện tới Tiên Thiên, tu luyện tới tầng cao nhất, tu luyện thành tiên. Mọi hy vọng của hắn đặt trên ba đứa nghĩa tử sẽ được các tông môn tiên nhân thu nhận và giúp hắn xin Phá Cấm Đan, nhưng mọi chuyện liệu có được như mong đợi. Hãy cùng đọc Trường Sinh Bất Tử để biết nhé

Danh sách chương truyện Trường Sinh Bất Tử

Quyển 1 - Chương 1: Đại thọ 80 tuổi Quyển 1 - Chương 2: Long cốc môn Quyển 1 - Chương 3: Đại hội tông môn Quyển 1 - Chương 4: Cảnh giới tiên thiên Quyển 1 - Chương 5: Tử huân tiên tử Quyển 1 - Chương 6: Hồng loan thiên kinh Quyển 1 - Chương 7: Yêu thú Quyển 1 - Chương 8: Hàn nha tấn công Quyển 1 - Chương 9: Thiên ma thối thể đại pháp Quyển 1 - Chương 10: Khai dương tông Quyển 1 - Chương 11: Cân đẩu vân Quyển 1 - Chương 12: Khổ luyện Quyển 1 - Chương 13: Quỳ nhi Quyển 1 - Chương 14: Hung nhân Quyển 1 - Chương 15: Giày truy phong Quyển 1 - Chương 16: Tiên thiên tần thứ 2 Quyển 1 - Chương 17: Bi thanh ti Quyển 1 - Chương 18: Một màn kiều diễm Quyển 1 - Chương 19: Luận võ Quyển 1 - Chương 20: Ngạc mộng Quyển 1 - Chương 21: Thiên sát Quyển 1 - Chương 22: Ám hoàng Quyển 1 - Chương 23: Gặp lại hàn nha Quyển 1 - Chương 24: Mê loạn Quyển 1 - Chương 25: Kiếm bức tữ Quyển 1 - Chương 26: Triệu sở hướng Quyển 1 - Chương 27: Giang hồ một chữ tuyệt Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại chung địa Quyển 1 - Chương 29: Không thể triêu chọc Quyển 1 - Chương 30: Giấy và nghiên mực Quyển 1 - Chương 31: Bạch lang thần bí Quyển 1 - Chương 32: Trảm Thiên Bạt kiếm thuật Quyển 1 - Chương 33: Thiên Linh Nhi ủy khuất Quyển 1 - Chương 34: Hỏa lang cốc Quyển 1 - Chương 35: Hỏa lang quái cử động Quyển 1 - Chương 36: Chung Sơn tỉnh táo Quyển 2 - Chương 1: Đêm nay khó ngủ Quyển 2 - Chương 2: Huyết bồ đề Quyển 2 - Chương 3: Tiên Thiên tầng thứ tư Quyển 2 - Chương 4: Lão giả khủng bố Quyển 2 - Chương 5: Nhân tâm khó lường Quyển 2 - Chương 6: Hồng Loan hỏa diễm Quyển 2 - Chương 7: Bị nhốt Quyển 2 - Chương 8: Trùng Thiên nhi thượng Quyển 2 - Chương 9: Hạo Tam thái tử Quyển 2 - Chương 10: Cầu long Quyển 2 - Chương 11: Xà động Quyển 2 - Chương 12: Bị nuốt vào bụng rắn Quyển 2 - Chương 13: Xà phúc đào sanh Quyển 2 - Chương 14: Chú Thiên đình

Bình luận truyện