Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 96: Quần Hùng Trục Lộc, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.Đại Chu và Thất thánh nghịch thiên bại vong đã qua ngàn năm cuộc chiến của bọn họ đã thành truyền thuyết mãi mãi khắc ghi trong lòng nhân thế.

Cơ Cung Niết và Thất thánh hôm đó nghịch thiên quyết chiến đã tiêu diệt rất nhiều cường giả ngay cả âm gian lục thánh cũng không thoát được cộng thêm thất thánh cũng đã chết thì thiên hạ mười lăm cái thánh nhân vị đã khuyết đi mười ba cái.Người cũ chết đi người mới nổi lên trong vòng ngàn năm các thế lực lớn đều điên cuồng trục lộc thiên hạ.

Ở dương gian Bách Gia Chư Tử chinh phạt lẫn nhau chiến hỏa bao phủ khắp Đông Tây hai châu. Cuối cùng sau một đợt hỗn chiến điên cuồng ngàn vạn người chết đi Nho Gia đứng đầu Khổng Tử thành công áp đảo chư tử còn lại đăng lâm thánh nhân vị trí. Thành vị thánh nhân đầu tiên sau khi bảy thánh nghịch thiên.

Bách Gia Chư Tử còn lại sau khi thất bại theo lời hứa rời đi Đông Châu nhường lại cho Khổng Tử bản thân mình thì mang theo đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên.

Sau khi Khổng Tử thành thánh một trăm năm Thiên Số mắt lại lần nữa phủ xuống ban thánh vị cho Mặc Gia Cự Tử Mặc Địch.

Trong trăm năm liên tục hai người thành thánh kích thích thiên hạ cường giả lòng làm bọn họ càng ra sức tranh đoạt.

Thiên Số cũng giống như muốn mau chóng bổ toàn thánh nhân vị vậy. Sau đó hai trăm năm liên tục ban xuống thánh vị. Chỉ trong ba trăm năm thiên hạ thánh vị đã được bổ đầy đủ. Danh sách là:

- Dương gian cửu thánh nhân là: Khổng Tử, Mặc Tử, Huỳnh Hoặc, Giang Vũ, Di Thiên, Công Thâu Tử, Trình Hầu, Thiên Chú Tử, Lục Áp

- Âm gian lục thánh là: Tịch Dương Thiên, Luân Hồi, Cửu Dương còn lại ba cái thánh nhân vị trí là Thiên Số chính mình để dành cho Thái Cổ gia tộc.

Mắt thấy thiên địa thánh nhân vị đã hoàn toàn có đủ các đường quần hùng không những không dừng lại tranh đoạt mà còn mãnh liệt hơn trước nhiều lần. Lần này bọn họ đặt mục tiêu ở đời trước thánh nhân di bảo.

Tứ Đại Bộ Châu cương vực vốn là nơi năm xưa thất thánh ở lại tự nhiên trở thành cái đích cho mọi người bắn. Các đường cường giả liên tục xuất binh tới đó. Lúc này ở Tứ Đại Bộ Châu chỉ còn lại mấy thế lực là Ngọc Đế thiên đình và Đại Lôi Âm Tự.

Hai nơi đó thì một là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hai thánh lập ra, một nơi là Hồng Quân dùng mình thánh vị tạo ra hơi làm so sánh chúng cường giả liền muốn bóp quả hồng mềm thiên đình.

Ngọc Đế Hạo Thiên chưa lên làm thiên đế được mấy năm thì đã phải đối diện với quần hùng vây công hắn cũng không khoanh tay chờ chết một mặt dốc hết quốc lực chống đỡ một mặt không ngừng sai phái Thái Bạch Kim Tinh đi chiêu thu đời trước thánh nhân đệ tử tới giúp đỡ.

Thái Bạch Kim Tinh trong thời gian ngắn đã chiêu thu được không ít như là Xiển Giáo Thái Ất Chân Nhân, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Tiệt Giáo Triệu Công Minh Tam Tiêu bốn huynh muội, Lữ Nhạc, Dư Nguyên.

Đám người này vốn là đã thân vẫn trong cuộc chiến Phong Thần lần thứ nhất nhưng may mắn giữ được nguyên thần chuyển thế trùng tu sau khi sống lại vốn định trở về của mình giáo phái của mình nhưng lại nhận được tin là của mình sư tôn đều đã nghịch thiên vong mạng. Bọn họ chưa kịp hoảng sợ thì đã bị quần hùng truy sát phải trốn đông trốn tây.Nay được Thái Bạch Kim Tinh du thuyết thì đều nguyện ý gia nhập thiên đình vì chỉ có đoàn kết mới có cơ hội sinh tồn.

Ngọc Đế nhờ có bọn họ giúp đỡ cộng thêm tự mình mời tới các đường tán tu mà có thể cùng các lộ quần hùng chống đỡ không bại. Nhưng đây cũng không phải biện pháp có thể dùng dài lâu vì thủ lâu cũng có ngày thất bại cho nên Ngọc Đế thông qua mối quan hệ giữa Tam Tiêu và Như Lai Phật Tổ mà cầu viện với Đại Lôi Âm Tự.

Như Lai Phật Tổ nhận được tin cầu cứu lập tức xuất binh trợ giúp Hạo Thiên. Trong trận chiến Như Lai dùng mình sáng chế ra Như lai Thần Chưởng đại sát tứ phương cộng thêm Bát Đại Bồ Tát, Năm Trăm La Hán trận thậm chí Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên cũng xuất thủ. Như vậy trận hình hoàn toàn đánh tan kẻ địch giải nguy cho thiên đình.

Tất cả các cường giả lai phạm trong thời gian ngắn đều bị quét ra cương vực Tứ Đại Bộ Châu uy danh của Như Lai Phật Tổ truyền khắp thiên hạ được sánh ngang với thánh nhân. Sau trận chiến này Ngọc Đế thiên đình và Đại Lôi Âm Tự chính thức kết minh nhưng thiên hạ xem ra là Hạo Thiên đầu phục Như Lai.

Sau trận chiến ở Tứ Đại Bộ Châu thiên hạ rơi vào tình hình yên tĩnh trở lại không còn có đại chiến nào diễn ra nữa mãi cho đến một ngày ở Ngạo Lai Quốc ở Đông Thắng Thần Châu có một cái tiên thai nổ tung một hầu tử xuất thế.

Con khỉ này vừa xuất thế thân đã mang vô cùng chiến ý hung ngạo vô cùng dùng sức thống nhất hầu tộc trong Ngạo Lai quốc định cư ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động tự xưng Mỹ Hầu Vương tiêu dao tự tại.

Sau đó lại xuất phát tới Tây Ngưu Hạ Châu tầm sư học đạo. Bảy năm sau nó trở về Hoa Quả Sơn thân đã mang Đại Tiên thực lực tự xưng là Tôn Ngộ Không đánh khắp bảy mươi hai lộ yêu vương vô địch thủ tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Sau đó kết bái với sáu Yêu Tộc cường giả khác hợp xưng Yêu Tộc Thất Đại Thánh

Sau đó Tôn Ngộ Không càng hung ngạo hơn xông long cung đoạt Định Hải Châm, vào Địa Phủ xé sổ sinh tử thậm chí còn xông lên thiên đình đại náo Ngọc Đế phải mời tới Như Lai Phật Tổ mới có thể thành công trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn.

Uy danh của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vang lên khắp nơi trở thành vô số tân sinh Yêu Tộc thần tượng.