Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 73: Cơ Xương Tử, Đại Chu LậpSau khi từ Phượng Sào trở về Cơ Xương do hao tổn tinh lực quá độ lâm trọng bệnh hôn mê bất tỉnh ở bất tỉnh trước khi hắn phong cho con trưởng là Bá Ấp Khảo là Tử Vi Hầu đất phong là cả một đại cương vực ra lệnh lập tức tới đất phong.

Còn con thứ Cơ Phát lại được giao quyền quản lý Tây Kỳ do thừa tướng Khương Tử Nha ở bên phụ tá. Điều này làm cho rất nhiều lão thần phản đối do quan hệ đến tôn ti trật tự trưởng thứ nhưng Cơ Xương uy nghiêm lại không thể trái lại thêm đương sự Bá Ấp Khảo cũng không có phản đối nên tất cả cũng chỉ đành im lặng chấp nhận.

Cơ Phát dưới sự phò trợ của Khương Tử Nha và các đại thần khác nhanh chóng tiếp quản tất cả của Tây Kỳ hắn nghe theo lời Khương Tử Nha bãi bỏ nô lệ giải phóng các tộc nô lệ thực hiện giao hòa giữa các chủng tộc lựa chọn nhân tài không phân biệt chủng tộc dù là ai chỉ cần có tài là dùng trong thời gian này có rất nhiều nhân tài đến đầu nhập như: Tiêu Thăng, Tào Bảo, Vũ Cát, Hàn Độc Long, Hỏa Quân, Thất Tinh Đạo Nhân mỗi người đều có tài năng riêng dựa vào sự phò trợ của bọn họ Tây Kỳ ngày càng cường đại mơ hồ trên trời đã có khí vận kim long thập bát trảo thành hình không ngừng truyền ra tiếng ngâm khẽ.

Hôm nay Cơ Phát vừa xử lý xong chính vụ thì có hạ nhân tới báo cha mình Cơ Xương đã tỉnh lại muốn gặp mình Cơ Phát nghe vậy vội vã tới phòng cha mình vừa bước vào hắn đã thấy thần thái phi dương ngồi trên bàn nhìn mình nói:

- Phát nhi tới đây ngồi cạnh ta!!

Cơ Phát lập tức vâng lời ngồi xuống nhìn Cơ Xương hỏi:

- Phụ thân người đã khỏe rồi sao?

Cơ Xương nghe vậy không nói chỉ cầm lấy bình ra rót hai ly từ từ uống. Uống xong mới chậm rãi lấy từ trong ngực ra một bộ họa quyển đưa cho Cơ Phát. Cơ Phát hai tay tiếp lấy cẩn thận mở ra xem thì thấy bên trong là sáu mươi bốn quẻ Hậu Thiên Bát Quái không ngừng lưu chuyển tự thành một giới Cơ Phát thấy vậy thất thanh nói:

- Cái này chẳng lẽ là Chu Dịch mà trước đây phụ thân đã nói?

Cơ Xương gật nhẹ đầu đáp:

- Đúng là nó! Chu Dịch này là ta lấy trọn đời tâm quyết chú thành uy lực của nó có thể sánh bằng thánh nhân pháp bảo nó là trấn tộc pháp bảo của Cơ gia ta nay ta sẽ truyền cho ngươi cách sử dụng hãy nghe cho kỹ!!

Nói rồi miệng lẩm bẩm đọc pháp quyết Cơ Phát chăm chú lắng nghe chốc lát sau hắn như mê như say trên mặt xuất hiện nụ cười như mê như say tâm thần chìm đắm trong tiên cảnh những chướng ngại tu luyện bình cảnh trước đây đều từ từ sập đổ cảnh giới không ngừng được kéo lên.

Hồi lâu sau khi pháp quyết kết thúc hắn mãn ý mở mắt ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi chỉ thấy Cơ Xương vốn thần thái phi dương bây giờ gầy như que củi râu tóc rụng hết trên thân tỏa ra mùi hôi thối. Cơ Phát cả kinh nói:

- Phụ thân người làm sao?

Cơ Xương thản nhiên nói:

- Con không cần kinh hãi ta khí số đã hết nay truyền hết tất cả lại cho con coi nhu góp một phần sức cuối cùng cho Cơ gia!!! Hy vọng con có thể giúp cho gia tộc thoát khỏi Hồng Quân tính kế chân chính có thể dựa vào sức mình tự lập tự cường thành nhất phương đứng đầu!!

Cơ Phát nghe vậy mắt đổ lệ quỳ trước mặt Cơ Xương nói:

- Hài nhi xin thề nhất định sẽ làm cho Cơ gia từ Hồng Quân tính kế thoát ra có thể dựa vào sức mình chân chính thành tựu nhất phương chi chủ!!

Cơ Xương nghe vậy gật đầu cười một cái hóa thành bọt nước tiêu tán cả y phục cũng không để lại hoàn toàn tan biến khôi phi yên diệt. Cơ Phát bi thống khóc lớn hai mắt mơ hồ có huyết lệ chảy ra.

Hai ngày sau Tây Kỳ truyền ra tin tức tây bá hầu Cơ Xương từ trần toàn thể nhân dân Tây Kỳ nhớ tới ân đức Cơ Xương đều thương cảm khóc lớn người đi theo đưa tiễn lên đến trăm vạn khi chôn cất không khí ưu thương chấn động trời cao Cơ Phát đích thân lập bia cho Cơ Xương trên bia đề sáu chữ to: Đại Chu Văn Vương Chi Mộ.

Khi thấy mấy chữ này một cựu thần đoán Cơ Phát có ý tự xây vận triều nên khi trở về khuyên Cơ Phát chọn ngày lành tháng tốt khai quốc lập triều bị Cơ Phát tức giận mắng cho một trận hạ lệnh giáng chức tịch thu gia sản tuyên bố phải vì phụ thân thủ hiếu bảy năm việc khai quốc tạm không bàn tới toàn quốc miễn thuế bảy năm, phóng xuất tù phạm để thay Cơ Xương tích âm đức.

..............

Bảy năm sau Trụ Vương năm thứ chín thời hạn thủ hiếu bảy năm của Cơ Phát đã qua hôm nay dưới sự thỉnh cầu của thừa tướng Khương Tử Nha và tất cả đại thần dân chúng Tây Kỳ Cơ Phát cuối cùng đã đồng ý khai quốc xưng hoàng tế lễ tại Kỳ Sơn.

Thời khắc giữa trưa dương khí thịnh nhất một thái giám quát lên:

- Giờ lành đã tới mời thánh vương tế thiên

Chỉ thấy Cơ Phát thân mặc hỏa hồng sắc long bào hông đeo bội kiếm từng bước kiên định bước lên tế đài khi hắn lên tới đài thì trở tay lấy ra một hỏa hồng sắc ngự tỷ hô to:

- Ta Cơ Phát tuân mệnh vu thiên thuận theo thiên ý lập Đại Chu thánh đình nay lấy tỷ này định lại Đại Chu khí vận. Khí vận biển mây ra cho ta.

- Ngang

Lập tức hướng Tây Kỳ thành vang lên tiếng rồng ngâm tận trời một khổng lồ khí vận biển mây từ từ hình thành trong đó một con kim long mười tám trảo đang không ngừng gầm thét. Trong khí vận biển mây ngưng tụ lại hình tướng thánh vương Cơ Phát khổng lồ.

Chỉ nghe Cơ Phát lại nói tiếp:

- Từ nay phong Khương Tử Nha là Đại Chu vĩnh tướng là trẫm á phụ!!

- Thần tạ ơn thánh vương!! Khương Tử Nha nghe vậy cảm động nói.

- Phong Tán Nghi Sinh là Đại Chu Thượng Đại Phu.

- Phong Nam Cung Thích làm Đại Nguyên Soái tổng lĩnh Đại Chu quân mã phong tước Khai Quốc Võ Thành Vương.

...........

Vô số tượng thần nhanh chóng được dựng lên trong khí vận biển mây. Các thần tử được sắc phong đều quỳ xuống khấu đầu tạ ơn miệng hô to thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau cùng Cơ Phát hô to:

- Từ nay Phượng Hoàng Tộc là Đại Chu quốc thú chí tôn!!

Lập tức quanh Kỳ Sơn lập tức tràn đầy Phượng Hoàng bay múa một tiếng nói uy nghiêm vang lên:

- Từ nay Phượng vũ Đại Chu thánh đình!!

Lập tức vô số phượng hoàng hướng về Cơ Phát hành lễ Cơ Phát thấy vậy khoát tay để tất cả tiếp tục bay múa. Lúc này trên trời bỗng xuất hiện thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên tử khí đông lai ba vạn dặm đúng là thánh nhân xuất tuần điềm báo. Trên không Kỳ Sơn ngưng tụ bảy hư ảo bóng người bảy người này nam có nữ có trên người tán phát ra khí thế cũng khác nhau nhưng đều có môt5 điểm chung chính là gương mặt bọn họ đều bị sương mù che phủ đại diện cho thân phận của họ thánh nhân.

Vị thánh nhân bay đầu nhìn xuống Cơ Phát nói:

- Cơ Phát nghe lệnh Thiên ý muốn Đại Chu ngươi xuất quân tiêu diệt Đại Thương tàn bạo giải cứu chúng sinh thiên hạ ngươi phải mau sớm xuất binh!!

Cơ Phát nghe vậy trong lòng thầm giận nhưng cũng cố nén ôm quyến nói:

- Cơ Phát xin tuân theo thiên ý!!

Bảy thánh nhân nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi cùng nhau biến mất. Cơ Phát điều chỉnh lại tâm tình nhìn xuống quần thần nói:

- Chuẩn bị Phong Hỏa Liên Thiên đại lễ, đại xá thiên hạ khắp chốn mừng vui, Sử quan lạc bút hôm nay!!

Quần thần bên dưới nghe vậy đều đồng loạt hô to:

- Chúng thần tuân chỉ thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!

Lập tức xung quanh Tây Kỳ thành dâng lên một đạo liên trì trong đó một cột lửa đỏ bắn thẳng lên trời đồng thời từ bốn phương tám hướng cũng có một trăm lẻ tám cột lửa khác bắn thẳng lên chúng trên không trung nổ tung thành các cánh hoa nhỏ rơi xuống hình thành mãn thiên hỏa vũ mỹ lệ vô cùng dân chúng khắp Tây Châu đều có thể thấy được vẻ mỹ lệ này như tuyên cáo với thiên hạ Đại Chu thánh đình đã chính thức xuất thế

Quang Minh Thánh Thổ Truyệt Việt, xây thế lực, tình tiết logic hợp lý, không não tàn, đi qua nhiều Thế Giới.....