Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 183: Bàn Cổ Điểm Tướng!!Đại Thiên Thế Giới Âm Dương lưỡng giới mười lăm Thánh Nhân đồng loạt nhận được lệnh triệu tập của Thiên Số Bàn Cổ trong vòng ba năm nhất định phải tập trung tới cương vực Tứ Đại Bộ Châu nếu không sẽ bị mạt sát các thế lực lớn trong thiên hạ cũng vì vậy mà lập tức tập trung đến cương vực Tứ Đại Bộ Châu!!

- Vù! Vù! Vù! Vù!

Một ngày này bốn đạo hào quang bay thẳng đến bên trên một đỉnh núi bên ngoài Bích Du Cung ở Bắc Câu Lô Châu bốn đạo hào quang vừa đáp xuống đất đã lập tức biến thành bốn người Đế Tuấn, Cửu Dương, Lục Áp và Nhân Tôn.

- Phụ thân ở đây sao lại có nhiều Khúc Thiện tập trung như vậy?

Lục Áp cúi đầu nhìn xuống đất thấy có rất nhiều con giun nhỏ đang bò nhung nhúc khắp nơi thì cau mày nhìn Đế Tuấn nói nhỏ.

- Bản thể của Hồng Quân là thiên hạ đệ tam thần thú Khúc Thiện hôm nay hắn triệu tập toàn bộ Khúc Thiện tới đây tạo thành thế cục Địa Long Lật Người tập trung toàn bộ công đức của mười lăm châu thiên hạ đối chiến với Bàn Cổ là chuyện tất nhiên thôi!!

Đế Tuấn nhàn nhạt nói.

- Phụ thân người xem có người đến rồi!!

Cửu Dương chỉ tay về phía nam kêu lên.

- Là Thái Cổ Gia Tộc! Cửu đại điện chủ tinh anh Chín Điện còn có Hổ Tổ nữa đều đã tới đầy đủ! Thiên Đế xem ra lần này Bàn Cổ cũng dốc toàn lực rồi!!

Nhân Tôn nhìn theo hướng Cửu Dương chỉ thấy trên một ngọn núi phía nam có hơn trăm người áo đen đang đứng mỗi người đều là cường giả Tổ Tiên đỉnh cấp thì nhìn Đế Tuấn ngưng trọng nói.

- Ừ!

Đế Tuấn nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó đưa mắt tập trung quan sát Bích Du Cung chờ đợi Hồng Quân xuất hiện.

- Vù! Vù! Vù!

Sau Thái Cổ Gia Tộc không bao lâu sau Doanh, Đế Tân, Cơ Cung Niết, Chung Sơn, Lam, Thiên Đạo Tử và chư thánh đều đã lần lượt đến Bắc Câu Lô Châu bọn họ ngưng trọng quan sát Bích Du Cung im lặng chờ đợi trận chiến của Hồng Quân và Bàn Cổ bắt đầu.

- Ùng! Ùng! Ùng!

Lúc này trên bầu trời Tứ Đại Bộ Châu có vô số mây vàng xuất hiện càng lúc càng nhiều che phủ tất cả cương vực Tứ Đại Bộ Châu bên trong số mây vàng đó mơ hồ có thể thấy được cả tinh không của Đại Thế Giới đang xoay tròn ngay cả Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh cũng đã bị gọi tới.

- Phụ thân đây là Bàn Cổ đang tạo ra ảnh thu nhỏ của Đại Thế Giới sao?

Lục Áp nhìn Đế Tuấn kinh ngạc hỏi.

- Đúng!

Đế Tuấn trầm giọng nói một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn trời thì thấy lúc này giữa bầu trời mây vàng xuất hiện một khe nứt Thiên Số Chi Nhãn từ bên trong hiện ra nhìn thẳng xuống tất cả những người ở đây.

- Ngang! Ngang! Ngang!

Lúc này toàn thân những con Khúc Thiện đang bò dưới mặt đất bỗng nhiên bắn ra kim quang sau đó chúng lần lượt biến thành những con Công Đức Kim Long to vạn trượng không ngừng hút công đức từ khắp nơi.

- Địa Long Chuyển Thân? Công đức thật khủng khiếp a!!

Cửu Dương nhìn số công đức như là vô tận đang bị những con Công Đức Kim Long hấp thu kinh hãi nói.

- Đúng vậy! Xem ra lần này tất cả công đức của mười lăm châu Đại Thế Giới đúng là bị Hồng Quân triệu tập đến đây rồi!!

Nhân Tôn cũng ngưng trọng nói một tiếng.

- Ngang! Ngang! Ngang!

Một lúc sau số Công Đức Kim Long đang bay lượn bốn phía bất ngờ nhìn về phía Bích Du Cung gầm to lên một tiếng như là đang triều bái quân vương giá lâm vậy. Quần hùng thấy vậy đồng loạt ngưng trọng nhìn về phía cửa Bích Du Cung chờ đợi Hồng Quân xuất hiện.

- Ầm!

Chỉ thấy lúc này cửa lớn Bích Du Cung đột nhiên mở ra Hồng Quân một thân thanh bào tay cầm phất trần từ bên trong bước ra theo sau lưng hắn là ba phân thân Nhất Thủy Tam Khai tay cầm ba món chí bảo Thái Cực Đồ, Tạo Hóa Ngọc Điệp và Thanh Bình Kiếm!!

- Bàn Cổ cuối cùng đến ngày hôm nay rồi!

Bản thể Hồng Quân nhìn Thiên Số Chi Nhãn nói.

- Đúng vậy cuối cùng đến ngày hôm nay rồi! Hy vọng ngươi có thể thành công!!

Từ trong Thiên Số Chi Nhãn truyền ra tiếng nói của Bàn Cổ.

- Được! Ta chủ Bắc Câu Lô Châu!!

Bản thể Hồng Quân quát lên một tiếng.

- Thái Cổ Gia Tộc chủ Bắc Câu Lô Châu.

Bàn Cổ cũng quát lên một tiếng bắt đầu điểm tướng.

- Vâng!!

Thành viên Thái Cổ Gia Tộc phía dưới nghe vậy lập tức cung kính nói.

- Ta chủ Đông Thắng Thần Châu!!

Phân thân tay cầm Thái Cực Đồ của Hồng Quân quát lên.

- Thiên Đạo Tử mười lăm Thánh Nhân chủ Đông Thắng Thần Châu!!

Bàn Cổ lên tiếng.

- Vâng!

Thiên Đạo Tử và mười lăm Thánh Nhân lập tức cung kính kêu lên.

- Ta chủ Nam Chiêm Bộ Châu!!

Phân thân cầm tạo Hóa Ngọc Điệp của Hồng Quân bước ra nói.

- Doanh, Lam, Đế Tuấn, Đế Tân, Tổ Long chủ Nam Chiêm Bộ Châu!!

Bàn Cổ lại lên tiếng.

- Vâng!

Tổ Long ứng tiếng nói.

- Được!

Ba người Doanh, Lam, Đế Tân cũng nói còn Đế Tuấn thì vẫn không nói gì.

- Ta chủ Tây Ngưu Hạ Châu!!

Phân thân cuối cùng của Hồng Quân tay cầm Thanh Bình Kiếm nói.

- Chung Sơn, Cơ Cung Niết, Phượng Hoàng Lão Mẫu, Hổ Tổ chủ Tây Ngưu Hạ Châu!

Bàn Cổ nói.

- Vâng!

Hổ Tổ, Phượng Hoàng Lão Mẫu ứng tiếng nói.

- Được!

Chung Sơn và Cơ Cung Niết gật đầu nói.

- Tất cả Thiên Đế đều có thể mặc sức điều động thiên hạ đại thế của Thiên Đình của mình!

Tiếng nói của Bàn Cổ lại vang lên.

- Đa tạ!

Doanh, Lam, Đế Tân, Cơ Cung Niết, Chung Sơn nhìn Thiên Số Chi Nhãn nói một tiếng.

- Đi đi!!

Bàn Cổ nói một tiếng cuối cùng sau đó quần hùng đều bị na di đi chỉ có một người vẫn đứng nguyên tại chỗ đó là Đế Tuấn!!

- Đế Tuấn sao ngươi không đi!??

Bàn Cổ nhìn Đế Tuấn trầm giọng hỏi trong giọng nói còn mang theo mấy phần sát ý.

- Ta muốn tự mình quyết đấu với Hồng Quân!!

Đế Tuấn nhìn Bàn Cổ thản nhiên nói.

- Tự mình quyết đấu với Hồng Quân? Ngươi dựa vào cái gì?

Bàn Cổ lạnh lùng nhìn vào Đế Tuấn lạnh lùng hỏi.

- Dựa vào tu vi của ta!

Đế Tuấn cười một cái rồi nói sau đó từ trong hai mắt hắn bắn ra hào quang mười ba màu chói lóa.