Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 141: Hai Tờ Hịch Văn!!Mười năm sau khi Đại Ân thăng cấp thiên triều! Trong Thành Triều Ca, Long Đức Điện!!

Trong Lòng Đức Điện lúc này Đế Tân ngồi trên cửu long thiên ỷ hai mắt tập trung nhìn thẳng ra phía ngoài cửa quần thần cung kính đứng thành hai hàng lẳng lặng không nói tiếng nào. Tất cả giống như là đang chờ đợi cái gì vậy!!

- Thần Thân Công Báo bái kiến thánh thượng! Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!

Một lúc sau Tần Mộ Ca đột nhiên từ phía ngoài bước vào nhìn Đế Tân cung kính nói.

- Công Báo bình thân đi! Chuyện ở Âm Phủ thế nào rồi?

Đế Tân nhìn Thân Công Báo phất tay nói.

Quần thần trong điện nghe thấy câu hỏi của Đế Tân cũng đồng loạt lén liếc mắt dỏng tai về phía Thân Công Báo để chuẩn bị nghe tin tức mà bọn họ mong đợi nhất!

- Bẩm thánh thượng hiện nay toàn bộ các thế lực lớn nhỏ ở Âm Phủ đều đã bị triều ta và Đại Tần tiêu diệt sạch. Thiên hạ Âm Phủ đã hoàn toàn bị triều ta và Đại Tần chia đôi!!

Thân Công Báo trịnh trọng nhìn Đế Tân nói.

- Ừ! Phí Trọng tình hình Dương Gian trong mười năm nay như thế nào?

Đế Tân nghe xong gật đầu một cái quay sang nhìn Phí Trọng tiếp tục hỏi.

- Bẩm thánh thượng trong mười năm nay ở Dương Gian liên tục xảy ra chuyển biến lớn! Sau khi triều ta và Đại Tần thăng cấp thiên triều thì ba thế lực lớn khác là Trung Ương Giáo, Cực Lạc Tịnh Thổ, Thiên Gia cũng không chịu thua kém đều đã lần lượt quật khởi! Đặc biệt là theo mật thám triều ta báo về thì ba thế lực này đã âm thầm kết minh ước với nhau tạm thời liên kết lại để đối phó chúng ta và Đại Tần!

Phí Trọng vừa nghe Đế Tân hỏi thì lập tức bước ra khỏi hàng mở miệng nói.

- Ừ! Những chuyện này đều đã nằm trong dự liệu! Bây giờ là lúc bắt đầu bước thứ hai!!

Đế Tân nghe thấy như vậy lại gật đầu một cái rồi nhìn xuống quần thần nói:

- Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ nghe lệnh!

- Thần đợi lệnh!

Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ lập tức bước lên hô to.

- Nay trẫm phong Văn Trọng là Hữu Lộ Nguyên Soái Hoàng Phi Hổ là phó soái xuất binh chinh phạt Nam Phương Trung Ương Giáo!!

Đế Tân ra lệnh.

- Thần tuân chỉ!

Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ lập tức quát to.

- Thân Công Báo, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý nghe chỉ!

Đế Tân lại nói.

- Chúng thần đợi lệnh!!

Thân Công Báo,Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý lập tức bước ra nói.

- Trẫm phong Thân Công Báo là Tả Lộ Nguyên Soái Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý là phó soái xuất binh từ Âm Gian tấn công thẳng vào trung tâm Nam Phương Trung Ương Giáo! Lập cương thổ an thiên hạ!!

Đế Tân ra lệnh.

- Chúng thần tuân mệnh!

Thân Công Báo, Tần Mộ Ca, Cố Sơn và Tống Vạn Lý lập tức hô vang.

- Phí Trọng chuyện soạn thảo ra một bản hịch văn chinh phạt và chủ quản hậu cần tiếp ứng cho đại quân trẫm giao cho khanh!!

Cuối cùng Đế Tân nói.

- Vâng!

Phí Trọng cung kính nói.

- Bãi triều đi!

...........

Ba ngày sau Đế Tân chính thức chiếu cáo thiên hạ một tờ hịch văn thảo phạt " Đế Tân Thảo Phạt Trung Ương Giáo "

Sau khi đọc được tờ hịch văn này bắt đầu từ Thành Triều Ca thì dân chúng thiên hạ Đại Ân ai nấy cũng nhiệt huyết sôi trào! Đại Ân thiên triều binh phạt Trung Ương Giáo? Một bài hịch văn làm sóng dâng vạn trượng! Đại Ân từ khi tiêu diệt Đại Tề thăng cấp thiên triều tới nay chưa được mười năm đột nhiên lại đem mũi giáo chỉ thẳng về phía thánh địa Trung Ương Giáo??

Thiên triều và thánh địa đánh nhau đây tuyệt đối là thiên cổ kỳ văn, ngàn năm khó gặp! Không đúng phải nói là vạn năm khó gặp a!! Nhìn tờ hịch văn này trong lòng mọi người đều kinh hãi vô cùng tới mức choáng váng cả đầu luôn! Cho dù là mười năm trước khi tiêu diệt Đại Tề thăng cấp thiên triều mọi người cũng không có chấn động, kinh hãi lớn như vậy!! Một cái là thiên triều một cái là thánh địa cả hai rõ ràng là hai cái thể hệ hoàn toàn khác nhau tại sao đột nhiên lại đánh nhau rồi? Câu hỏi đó cơ hồ cùng lúc xuất hiện trong đầu tất cả mọi người!!

Mà cơ hồ là cùng một thời gian bên phía Đại Tần thiên triều cũng xảy ra một sự tình kinh thiên. Cũng là một tờ hịch văn với nội dung: " Doanh Thảo Phạt Cực Lạc Tịnh Thổ " tấm hịch văn này đồng dạng cũng nhấc lên sóng lớn ở Đại Tần thiên triều! Dân chúng Đại Tần đều không ngờ vừa mới nghe được tin Đại Ân tuyên chiến với Trung Ương Giáo còn chưa kịp hết kinh ngạc thì bây giờ Đại Tần thiên triều của mình cũng sắp đánh nhau với thánh địa Cực Lạc Tịnh Thổ sao??

Bất luận thiên hạ có kinh ngạc như thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng tới quyết định của hai người Đế Tân và Doanh. Sau khi ban bố hịch văn chinh phạt thì ngàn vạn đại quân hai đại thiên triều cùng lúc xuất phát tiến về hai nơi Trung Ương Giáo và Cực Lạc Tịnh Thổ!!

Trận quyết chiến vô tiền khoáng hậu giữa hai đại thiên triều và hai đại thánh địa trong lịch sử của Tiểu Thế Giới sắp sửa diễn ra!!