Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 13: Thống Nhất Thập Đại Cương Vực, Hoàng Tuyền Lộ Tin Tức.Năm trăm năm trôi qua hôm nay Yêu Đế Điện lại mở ra lần nữa, từ trong đó thân ảnh Đế Tuấn chậm rãi bước ra hắn lúc này ngẩng đầu lên nhìn khí vận vân hải hài lòng nói:" Không ngờ lần bế quan này chẳng những thương thế bình phục mà còn đột phá cảnh giới quan trọng hơn là trong thời gian ngắn như vậy mà khí vận triều ta lại tăng gấp ba lần lúc trước. Xem ra ta phải thật tốt khen thưởng bọn chúng mới được " Nói rồi dùng kim long khí vận truyền tin đến tất cả các đại thần:" Các ái khanh nghe đây trẫm đã xuất quan mau chóng trở về Yêu Đế Điện "

.................

Chỉ trong nửa ngày tất cả các đại thần phân tán khắp nơi đã thông qua các loại phương thức lập tức về trước Yêu Đế Điện. Cửa điện vừa mở quần thần lập tức tiến vào tham bái Đế Tuấn: " Chúng thần tham kiến Thánh Vương nguyện Thánh Vương trường sinh bất tử "

Đế Tuấn nghe vậy nói:" Các ái khanh mau bình thân " Đợi chúng thần bình thân Đế Tuấn tiếp tục nói:" Lần này ta mở triều hội chính là để hiểu rõ hơn về tình hình trong 500 năm ta bế quan triều ta phát triển thế nào. Thiên Kê ngươi nói trước đi "

Thiên Kê nghe gọi lập tức đứng ra nói:" Thưa Thánh Vương hiện nay ở Nam Châu triều ta đã chiếm thêm được tám cương vực nữa hiện nay Đại Yêu Thánh Đình chúng ta đã chiếm cửu đại cương vực " Giọng nói của Thiên Kê khó có thể ức chế sự hưng phấn trong lòng trước đây hắn cũng chỉ là tộc trưởng một tộc của một cương vực hôm nay đã trở thành tổng thống soái chinh phạt bát đại cương vực.

Đế Tuấn nghe vậy nói:" Vậy quan viên từ kỳ thi trước có đủ dùng không "

" Bẩm Thánh Vương vốn là có chút không đủ nhưng cũng may là có mười vị lúc trước thần phục toàn lực trợ giúp nên cuối cùng đã ổn thỏa " Thiên Kê lên tiếng nói

Đế Tuấn nghe vậy nói:" Hảo các ngươi đều làm rất tốt hôm nay ta sẽ phong thưởng:

_ Thưởng Thiên Kê Tổ Tiên Đan trăm viên truyền tống ngọc phù một quả thượng phẩm tiên thạch mười vạn

_ Thưởng Bạch Trạch Tổ Tiên Đan trăm viên truyền tống ngọc phù một quả thượng phẩm tiên thạch mười vạn

- Thưởng Anh Chiêu Tổ Tiên Đan trăm viên truyền tống ngọc phù một quả thượng phẩm tiên thạch mười vạn

- Phong cho mười vị cường giả quy hàng chức vị Nam Tước thượng phẩm tiên thạch vạn viên "

Những người được phong đều cung kính nói:" Chúng thần cảm tạ Thánh Vương"

Sau khi phong thưởng Đế Tuấn lại nhìn sang Tử Thử hỏi:" Tử Thử đã có tin tức của Hoàng Tuyền Lộ chưa?"

Tử Thử nghe hỏi do dự đáp: " Bẩm Thánh Vương thần đã tìm ra Hoàng Tuyền Lộ.... Có điều.. " Đế Tuấn nghe vậy hỏi: " Có điều cái gì ngươi cứ nói thẳng ra đi "

Nghe vậy Tử Thử suy tính một chút lại nói:" Cái Hoàng Tuyền này nằm trong tay Ngự Yêu Lão Tổ của Ngự yêu Tông "

Đế Tuấn nghe vậy hỏi:" Ngự Yêu Lão Tổ là nhân vật thế nào "

Thiên Kê đứng bên cạnh bước ra trả lời: " Hồi Thánh Vương Ngự Yêu Lão Tổ này là một Tổ Tiên cực kỳ mạnh mẽ hắn mở ra Ngự Yêu Tông chuyên môn săn bắt nô dịch các loại Yêu Thú trong thiên hạ "

Đế Tuấn nghe vậy lạnh lùng nói:" Chuyên săn bắt các loại trong thiên hạ đúng là không biết sống chết. Lập tức chuẩn bị ba ngày sau binh tiến Ngự Yêu Tông "

Quần thần nghe vậy cung kính nói:" Tuân lệnh Thánh Vương " Đế Tuấn lại nhìn Tử Thử nói:" Ta từng hứa phong cho ngươi làm Thử tộc chí tôn hôm nay ta sẽ thực hiện lời hứa. Bắt đầu từ hôm nay Tử Thử sẽ là Thử Tộc chí tôn của Đại Yêu Thánh Đình "

Tử Thử nghe vậy nói:" Thần cảm tạ thánh ân "