Tất cả
Trường Ninh Đế Quân

Có ước mơ, có hoài bão, liệu có thể trở thành sự thật hay không? Có khái niệm về thành công, có quan điểm riêng biệt, thế nhưng lại vẫn chỉ dừng lại tại con số không tròn trịa. Đối với một người, thành công không được tính dựa theo thang nhận định hay mơ ước, mà tất cả đó chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân mình. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, đó chính là quy luật tất yếu muôn đời. Kẻ mạnh luôn được nắm quyền sinh sát trong tay, mà những kẻ yếu - chỉ có thể phục tùng vô điều kiện, cho dù là căm hận, cho dù là phẫn uất, cũng chỉ có thể cam chịu.


Người ta nói tức nước thì sẽ vỡ bờ. Tường thành cho dù có vững chắc đến mấy cũng không thể trường tồn mãi mãi theo thời gian, huống chi là con người? Trường giang sóng sau đè sóng trước, lòng người sâu thẳm không thấy đáy, ai biết được sẽ có gì đổi thay? Sức mạnh tiềm ẩn trong tâm hồn con người là rất lớn. Nếu như dồn họ vào đường cùng, cho dù là bỏ mạng, họ cũng sẽ quyết vùng lên đấu tranh đến cùng. Không sợ gian nguy, không quản khổ sở, chỉ mong sao, thiên hạ có thể thái bình, quy thành một mối.

Danh sách chương truyện Trường Ninh Đế Quân

Quyển 1 - Chương 1: Lời dẫn Quyển 1 - Chương 2: Nếu ta có vạn phu lực Quyển 1 - Chương 3: Rất buồn cười Quyển 1 - Chương 4: Đại đương gia Quyển 1 - Chương 5: Đánh giá thấp ngươi Quyển 1 - Chương 6: Cái tên mà thôi Quyển 1 - Chương 7: Một ngón tay một bữa thịt Quyển 1 - Chương 8: Ta từng nướng cá Quyển 1 - Chương 9: Hắn không có tương lai khác! Quyển 1 - Chương 10: Cấm tuyệt Quyển 1 - Chương 11: Chỉ đến để giết người Quyển 1 - Chương 12: Có mang khăn tay không Quyển 1 - Chương 13: Vẫn sớm Quyển 1 - Chương 14: Trí lực có vấn đề Quyển 1 - Chương 15: Ta sợ tỷ đói Quyển 1 - Chương 16: Đây chính là nam nhân Quyển 1 - Chương 17: Nhập doanh Quyển 1 - Chương 18: Cuối cùng lại nhớ Trà gia Quyển 1 - Chương 19: Cũng được, cũng được Quyển 1 - Chương 20: Nhờ ngươi một chuyện Quyển 1 - Chương 21: Sát tâm nổi lên, gió thổi hiu hiu Quyển 1 - Chương 22: Đáng sợ Quyển 1 - Chương 23: Ta dựa vào bản lĩnh thắng được Quyển 1 - Chương 24: Cũng không tệ Quyển 1 - Chương 25: Đánh cược chứ Quyển 1 - Chương 26: Vẫn làm! Quyển 1 - Chương 27: Ta còn phải dẫn một người đi Quyển 1 - Chương 28: Sau này ngươi theo ta lăn lộn Quyển 1 - Chương 29: Đi đi, đi đi Quyển 1 - Chương 30: Thành trường an Quyển 1 - Chương 31: Không biết xấu hổ Quyển 1 - Chương 32: Lưu Lãng Đao Quyển 1 - Chương 33: Phiền ngươi đóng cửa muộn một chút Quyển 1 - Chương 34: Đao thủ Quyển 1 - Chương 35: Chắn lại là được rồi Quyển 1 - Chương 36: Ánh sáng thật tốt Quyển 1 - Chương 37: Mua chuộc ông Quyển 1 - Chương 38: Ăn ngủ không yên Quyển 1 - Chương 39: Sư ân Quyển 1 - Chương 40: Tìm cơ hội giải quyết Quyển 1 - Chương 41: Không thể nào Quyển 1 - Chương 42: Chính là muốn như vậy Quyển 1 - Chương 43: Phản sát Quyển 1 - Chương 44: Đều là chuyện ông nên khen Quyển 1 - Chương 45: Hay là nói chuyện tiền đi Quyển 1 - Chương 46: Cạn chén Quyển 1 - Chương 47: Phải xem rõ là ai Quyển 1 - Chương 48: Diễu võ dương oai Quyển 1 - Chương 49: Điềm tốt Quyển 1 - Chương 50: Bởi vì ta họ Bạch

Bình luận truyện