Tất cả
Trùng Sinh Trở Về: Thiên Đế Ma Phi
Bạch Vân sơn, ngọn núi cao nhất trên thiên giới. Thuỷ Tiên Nhi một đời của nàng suốt gần ngàn năm, chỉ vì bảo vệ Thiên giới mà từ bỏ những vui thích của mình. Vậy mà...đổi lấy là muội muội cùng các trưởng lão phản bội.


Lúc này đây, hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng lại chẳng nói được gì, cả người hắn run rẩy, tay hắn run run vuốt mặt nàng như muốn lau đi vết máu nhưng lại càng làm nó lem ra. Thủy Tiên Nhi, nàng sẽ không chết, tin ta…Một hồi trùng sinh tại nhân giới, mẹ mất sớm, cha không thương, mẹ cả hành hạ. Mọi người phỉ nhục nàng là quỷ đầu thai, đệ đệ vì bảo vệ nàng mà bị đánh chết... 


Từ đó, nàng quyết định lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, những kẻ đã lấy của nàng, nàng sẽ đòi gấp bội. Không thể tu luyện, hắn từng bước giúp nàng thay đổi, giúp nàng tu luyện. Ở bên nàng, sủng nàng, bảo hộ nàng...cùng nàng lấy lại tất cả. Mặc kệ tất cả, nàng và hắn từ khi nhận định...thà phụ thiên hạ sẽ không phụ đối phương.

Bình luận truyện