Tất cả
Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Có mấy ai hiểu được tình yêu là gì không? Có mấy ai hiểu được đoạn duyên đứt rồi dùng cách nào cũng không thể nối lại được, cho nên lúc còn có thể thì hãy yêu thương nhau thật nhiều, dành thật nhiều thời gian ở bên nhau. Một kiếp, chỉ có thể một kiếp bên nhau, biết đâu kiếp sau người ở bên cạnh ta là một ai khác không phải người kiếp này ta thương?


Lần đầu gặp mặt hắn đã nàng đã khẳng định cuộc đời này tuyệt nhiên sẽ không gả cho hắn, hắn cũng bình thản thuận ý của nàng. Lần thứ hai gặp lại, nàng cũng đối diện với hắn, mặt không biến sắc đinh ninh cuộc hôn nhân giữa hai người họ chỉ là giả thôi, hắn cũng chiều lòng nàng bằng một chữ "được".  Lần thứ ba nàng gặp hắn, nàng chính là không cho hắn được phép nạp thiếp, hắn cũng vì nàng mà nguyện ý. Cuối cùng thì Khương Lệ Nghi nàng cũng nổi giận trước tên lừa gạt này. Từ Bá Khanh cười, đứa trẻ trong bụng nàng không phải của hắn. Nàng phải thay hắn hạ sinh một hài tử đi chứ? Nàng giận đùng đùng đuổi hắn mãi không đi.

Bình luận truyện