Tất cả
Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân của tác giả Vũ Lạc Khinh Trần. Trước kia, hắn là một người không học vấn không nghề nghiệp, không làm gì nên hồn, còn nhẹ dạ cả tin, bị người xúi giục, làm ra chuyện ngu ngốc, đi tranh ngôi vị hoàng đế.

Nghĩ lại đúng là đầu óc nước vào, bệnh không nhẹ

Đời này có cơ hội sống lại, hắn thừa dịp mình còn tuổi nhỏ, chạy nhanh nhanh tới bên cạnh hoàng huynh, lấy lòng Thái tử ca ca, thành đệ đệ ngoan trong lòng Hoàng đế tương lai.

Đời này không làm tên hoàn khố, mà làm Đại tướng quân, vì đại ca bảo vệ thiên hạ, như vậy có thể bảo trụ tánh mạng đi.

"Ai! Thái tử đại ca, ngài lão nhân gia đây là muốn làm gì? Làm gì thoát quần áo của ta a?"

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh hay Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất) của cùng tác giả.

Danh sách chương truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 1-1: Tiết tử Chương 1-2: Trọng sinh (thượng) Chương 2: Trọng sinh (trung) Chương 3: Trọng sinh (hạ) Chương 4: Vỡ lòng (thượng) Chương 5: Vỡ lòng (trung) Chương 6: Vỡ lòng (hạ) Chương 7: Lập chí (thượng) Chương 8: Lập chí (trung) Chương 9: Lập chí (hạ) Chương 10: Bái sư (thượng) Chương 11: Bái sư (trung) Chương 12: Bái sư (hạ) Chương 13: Minh Châu (thượng) Chương 14: Minh Châu (trung) Chương 15: Minh Châu (hạ) Chương 16: Sinh thần (thượng) Chương 17: Sinh thần (trung) Chương 18: Sinh thần (hạ) Chương 19: Đệ đệ (thượng) Chương 20: Đệ đệ (trung) Chương 21: Đệ đệ (hạ) Chương 22: Tin vui (thượng) Chương 23: Tin vui (trung) Chương 24: Tin vui (hạ) Chương 25: Cung yến (thượng) Chương 26: Cung yến (trung) Chương 27: Cung yến (hạ) Chương 28: Kinh biến (thượng) Chương 29: Kinh biến (trung) Chương 30: Kinh biến (hạ) Chương 31: Chuyển biến (thượng) Chương 32: Chuyển biến (trung) Chương 33: Chuyển biến (hạ) Chương 34: Biến cố (thượng) Chương 35: Biến cố (trung) Chương 36: Biến cố (hạ) Chương 37: Quỹ đạo (thượng) Chương 38: Quỹ đạo (trung) Chương 39: Quỹ đạo (hạ) Chương 40: Tình đậu (thượng) Chương 41: Tình đậu (trung) Chương 42: Tình đậu (hạ) Chương 43: Sự đoan (thượng) Chương 44: Sự đoan (trung) Chương 45: Sự đoan (hạ) Chương 46: Túy tửu (thượng) Chương 47: Túy tửu (trung) Chương 48: Túy tửu (hạ) Chương 49: Thấm thoát (thượng)

Bình luận truyện