Tất cả
Trọng Sinh Chi Quy Linh

Ngày ấy, Quân Ly Xuân yêu Lăng Kì Vương đến sâu nặng. Anh muốn cưới Lăng Kì Vương, muốn được bên hắn hạnh phúc suốt đời. Nhưng khổ nỗi, không phải hắn chê Quân Ly Xuân là nam nhân, chỉ là hắn nghi ngờ thân phận của anh mà thôi. Rồi đến khi hắn chết, vì bảo vệ cho y mà phải bị giết chết. Nào đâu Thiên cho hắn  hồi sinh trở về mình của 20 tuổi xuân, để làm lại từ đầu. 

Hắn vẫn gặp Quân Ly Xuân, nhưng mọi chuyện đều không giống như những gì hắn nhớ. Quân Ly Xuân thực sự không ác độc và mờ ám như hắn tưởng, mặt khác, anh lại theo đuổi một nam nhân khác. Nhận ra điều này, hắn đã phải khiến anh rung động và yêu hắn như ngày nào, hắn đã quá sai lầm khi ngày ấy đã bỏ rơi anh.

Chuyện xảy ra không dễ như hắn đã tưởng. Quân Ly Xuân anh khiến hắn nhục mặt hết lần này đến lần khác, khiến hắn bị đổi thổi kẻ tiểu tam giữa anh và người đó. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vì hắn cũng đã yêu anh mất rồi. Trái tim này, bị tên tiểu tử Quân Ly Xuân cướp mất mà chẳng đem trả lại. Rốt cuộc cuối cùng, hắn có khiến anh thay lòng đổi dạ, và họ trở lại bên nhau rồi kết thành hôn, chung sống với nhau trở thành gia đình hạnh phúc như bao người?


Danh sách chương truyện Trọng Sinh Chi Quy Linh

Chương 1: Tình khởi vi sinh Chương 2: Động tâm vi tứ Chương 3: Tình đầu vi thân Chương 4: Tình động vi hôn Chương 5: Tương khắc vi hương Chương 6: Dược miêu vi ngọc Chương 7: Từ mẫu vi tôn Chương 8: Ngô tâm vi quân Chương 9: Nhân tâm vi dị Chương 10: Dụng tâm vi niên Chương 11: Vinh thượng vi thân Chương 12: Vương phi vi ương Chương 13: Chinh tiền vi mưu Chương 14: Lưu luyến vi ái Chương 15: Quỷ mị vi kinh Chương 16: Kì cục vi đổ Chương 17: Quân trung vi dị Chương 18: Quái dị vi tuyến Chương 19: Tương cứu vi thức Chương 20: Thâm cố vi tâm Chương 21: Hiếu tâm vi noãn Chương 22: Khiên chế vi kì Chương 23: Vô tri vi hàn Chương 24: Cầm sư vi lưu Chương 25: Sùng Vương vi tôn Chương 26: Quỷ dị vi tử Chương 27: Dược tính vi độc Chương 28: Xuất thân vi hàn Chương 29: Chinh tiền vi kế Chương 30: Xuất chinh vi huề Chương 31: Cả đời vi phụ Chương 32: Chiến tiền vi hoan Chương 33: Thủ chiến vi tiệp Chương 34: Đoạt thành vi đích Chương 35: Tung tích vi tầm Chương 36: Hiệp nghị vi tư Chương 37: Tâm tư vi chẩn Chương 38: Đồng tâm vi kết Chương 39: Trí thủ vi dịch Chương 40: Thử dịch vi chung Chương 41: Đẳng chỉ vi mang Chương 42: Lộ đồ vi khiển Chương 43: Cầu tử vi nghi Chương 44: Kinh hỉ vi dựng Chương 45: Hại hỉ vi ưu Chương 46: Hại hỉ vi ưu Chương 47: Họa phúc vi nghi Chương 48: Thánh chỉ vi phong Chương 49: Thác tống vi phục Chương 50: Cận nhật vi du

Bình luận truyện