Tất cả
Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Bạn đang đọc truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng của tác giả KeoChuoi. Năm 1780, tức năm Cảnh Hưng thứ bốn mươi mốt, niên hiệu của Hiển Tông Hoàng Đế, tại Kinh thành Thăng Long trong Phủ Chú Trịnh, một giọng nữ sợ hãi thét lên:

-Vương tử ngất rồi, người đâu mau gọi thái y, người đâu, mau lên Thế tử ngất xỉu rồi, gọi thái y mau a.

Sau đó trong dinh cơ rộng hàng trăm mẫu nổi lên một cảnh gà bay chó chạy, thị vệ nháo nhác cầm lệnh tiễn chạy xuyên qua mấy lần cửa lớn, đám người hầu kẻ hạ nháo nhào chạy đi bẩm báo các vị chủ tử, tai mắt của các thế lực khác hoặc âm thầm viết thư chuyển bằng bồ câu, hoặc truyền tin ra ngoài, hoặc dứt khoát chạy bằng cửa sau, chưa đến một khắc sau, gần như một nửa kinh thành đã biết Vương tử Trịnh Cán con của Đô Nguyên Soái, Tổng Quốc Chính, Tĩnh Đô Vương điện hạ Chúa Trịnh Sâm bị ốm nặng đến mức ngất xỉu, có kẻ ác ý hơn còn đồn rằng Vương tử đã qua đời, tất nhiên chỉ dám nói kín đáo trong lòng mà thôi, nếu nói thẳng ra miệng e rằng kẻ đó sẽ bị tru di tam tộc.

Nếu yêu thích truyện cổ đại, bạn có thể đọc thêm Nịnh Thần Ăn Chơi Trác Táng: Hoàng Thượng Không Thể Được hay Mỹ Nhân Bại Hoại.

Danh sách chương truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 1: Vương Tử Lâm Bệnh Chương 2: Tai Nạn Giao Thông Chương 3: Xuyên Qua Thành Vương Tử Chương 4: Lần Đầu So Chiêu Chương 5: Di Họa Giang Đông Chương 6: Sông Ngầm Dậy Sóng Chương 7: Giấu Trời Vượt Biển Chương 8: Gặp Huy Quận Công Chương 9: Quốc Tử Giám Chương 10: Kỳ Thư Chương 11: Trung Thu Đến Chương 12: Được Ban Mãng Bào Chương 13: Bệnh Tình Của Trịnh Sâm Chương 14: Ảnh Vệ Chương 15: Tĩnh Đô Vương Băng Hà 1 Chương 16: Tĩnh Đô Vương Băng Hà 2 Chương 17: Huyết Chiến Tử Trầm Sơn (Thượng) Chương 18: Huyết Chiến Tử Trầm Sơn (Hạ) Chương 19: Bắt Đầu Cải Cách Toàn Bộ (1) Chương 20: Cải Cách Toàn Bộ (2) Chương 21: Tuần Phủ An Quảng Chương 22: Đại Triều Chương 23: An Quảng Tam Tộc. Chương 24: Yến Tiệc Tẩy Trần Chương 25: Án Mạng Ở Hồ Gia Chương 26: Minh Tranh Ám Đấu Chương 27: Bốn Người Trúng Độc Chương 28: Lại Có Người Chết Chương 29: Mấu Chốt Vụ Án Chương 30: Máu Nhuộm Yên Hưng Chương 31: Chinh Thu Thuế Khóa Chương 32: Bàn Việc Bên Hồ Tả Vọng Chương 33: Học Tập Người Xưa Chương 34: Thương Mại Quốc Tế Chương 35: Thực Thi Luật Pháp (1) Chương 36: Thực Thi Luật Pháp 2 Chương 37: Kỳ Thi Quốc Gia Chương 38: Giám Mục Jean Davoust Chương 39: Bình Tính Thuế Chương 40: Bình Tính Thuế Chương 41: Hào Môn Nổi Loạn Chương 42: Một Mẻ Bắt Gọn Chương 43: Trấn Áp Tuyệt Đối Chương 44: Sầm Trì Long Chương 45: Quân Đội Thành Tư Lăng Chương 46: Thắng Trận Chương 47: Thành Công Biến Pháp Chương 48: Hải Vân Quan Chương 49: Trận Chiến Thành Hải Vân Chương 50: Trận Chiến Thành Hải Vân (2)

Bình luận truyện