Tất cả
Tranh Thiên Hạ

Sau Thủy đế, Thành đế, Quan đế, Ngôn đế đều là các thế hệ minh chủ, thu nạp người tài có đức, thể nghiệm quan sát dân tình, giảm lao dịch bớt sưu thuế, đường lối chính trị sáng suốt, các nước chư hầu giữ vững bổn phận, trung thành tận tâm với hoàng đế.  Đông Triều trong tay các vị Đế này càng ngày càng trở nên cường đại và hưng thịnh. Giữa thời truyền tới tay Chí đế, Ích đế, Tề đế, Triệu đế, những vị hoàng đế này đều mười phần không tài cán, chỉ giữ gìn những cái đã có thôi âu cũng là điều khó. Tới Gia đế, Hỉ đế, Di đế, những người này thật chỉ giỏi việc hoang phí vô độ, ham thích an nhàn hường lạc, lơ đi chính sự, để triều chính rơi vào tay nhóm gian thần nịnh hót.


Về sau tới tay Lễ đế, ưa khoe khoang thể diện, thích chưng diện xa hoa, mỗi lần đi tuần đều yêu cầu tới hành cung xa hoa, hao tài tốn của. Hai lần huy động quân xuất chinh chiến Mông thành đều đại bại mà về, làm cho dân chúng trong nước lầm than, thanh âm oán hận nổi lên khắp bốn phương. Cùng lúc, các nước chư hầu cũng dần dần không thần phục. Đông Triều Đế quốc cường đại một thế nay ngày càng lụn bại. Đầu tiên là Ninh vương của Ninh quốc huy động quân đội nổi dậy, ý đồ đảo chính, muốn đuổi giết tới tận Đế đô. Mà Lễ đế cũng không đợi Ninh quân đuổi tới Kim Loan điện, thân thể sớm bị tửu sắc ăn mòn vì hoảng sợ quá độ mà qua đời tại Trì Long cung xa hoa. Cảnh thái tử thế chỗ hiệu Cảnh đế. Cảnh đế phát ra Huyền Tôn Lệnh, hiệu lệnh sáu nước chư hầu, chỉ huy quân cần vương tập hợp từ đại quân sáu nước, đẩy lui Ninh quân. Ninh vương bại trận mà chôn thân nơi chiến trận, nay đất phong vào tay tam đại quốc gia Bạch Phong, Hoàng, Hắc Phong lân cận.

Danh sách chương truyện Tranh Thiên Hạ

Chương 1-1: Mở đầu Chương 1-2: Bạch Ơhong Tịch Chương 2: Hắc phong tức Chương 3: Một đêm Tuyên Sơn thoáng như mộng Chương 4: Khoảnh khắc ngẩn ngơ mộng đứt đoạn Chương 5: Kiếm quang như tuyết người như hoa Chương 6: Triều hứa Tịch một lời kỳ hẹn Chương 7: Lạc Nhật Lầu chủ nhân như ngọc Chương 8: Hỏi thăm một bữa cơm trưa Chương 9: Bao nhiêu binh mã bao nhiêu đau Chương 10: Đoạn Hồn sắp tận Chương 11: Điệu múa xinh đẹp trong gió xuân Chương 12: Cô láng giềng phía đông Chương 13: Lạc hoa thuần nhiên Chương 14: Lần đầu gặp tại Thải Liên Đài Chương 15: Hoa xinh đầu cành ai ngắt trước Chương 16: Cao Sơn Lưu Thủy uổng tương niệm Chương 17: Trở về Chương 18: Phong quốc Tích Vân Chương 19: Bạch Phượng tái hiện Chương 20: Người vẫn thế, tình nhạt phai Chương 21: Ngơ ngẩn không đường về Chương 22: Quyết chiến tại Vô Hồi Cốc Chương 23: Đã là vô duyên sao còn trêu ngươi Chương 24: Không sợ, sao phải sợ? Chương 25: Tứ quốc chạm trán Chương 26: Tinh tú hội tụ tại Vô Hồi Chương 27: Vi nguyệt tịch yên Chương 28: Muốn cầu trước tiên phải bỏ Chương 29: Đạo làm vương là phải nhìn xa trông rộng Chương 30: Nghi lễ hòa ước tại Phong Đô Chương 31: Là vui hay buồn Chương 32: Lời hứa ban đầu Chương 33: Vòng đấu đầu tiên Chương 34: Chung bước Chương 35: Khởi đầu Chương 36: Lửa tại Đỉnh thành Chương 37: Lang Khuynh Chương 38: Tứ hôn Chương 39: Kinh thủ Bạch đô Chương 40: Túy ca khởi ý Chương 41: Cổ đô mạt đế Chương 42: Tinh Hỏa chi lệnh Chương 43: Kính giám Chương 44: Lạc Anh sơn đầu Lạc Anh hồn Chương 45: Liệt ngân Chương 46: Ly hợp tụ tán Chương 47: Mai diễm hương lãnh Chương 48: Tịch dạ Chương 49: “Thiên nhân” Ngọc gia

Bình luận truyện