Tất cả
Tranh Bá Thiên Hạ
Hôm nay trong lúc đội trưởng thật sảng khoái nên đã quyết định mời đám thuộc hạ đến Hồng Tụ Chiêu no say một đêm nhưng móc cạn túi cũng chưa đủ đến đó cho đến khi một thuộc hạ thản nhiên nói với hắn rằng cứ để Phương Giải trả tiền. 


Dù cùng ra trận giết địch nhưng Phương Giải là kẻ ham sống sợ chết nhất. Một người cực kỳ sợ chết như hắn, vì sao mọi người lại thích hắn nhỉ? Thì ra hắn ta là con một nhà giàu trong trấn nhờ hắn đi lính mà cuộc sống quận đội của những người ở đây được cả tiến rất nhiều. 


Nhưng không ai biết rằng Phương Giải ở nơi đây thực chất là từ thời hiện đại trở về nên đối với chuyện chiến tranh loạn lạc này hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm và sợ hãi. Hắn không muốn tiếp tục sống trong cảnh nay chốn mai chạy nhưng làm sao với sức lực của một mình hắn có thể đàm phán với tất cả các nước để ngừng chiến cùng lập nghị định để nhân dân được no ấm đất nước phát triển. 

Danh sách chương truyện Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1: Người đặc biệt nhất biên thành Chương 2: Thành phan cố Chương 3-1: Quá nhiều việc không biết (1) Chương 3-2: Quá nhiều việc không biết (2) Chương 4: Hắn ở nơi nào? Chương 5: Thủ đoạn thật bá đạo Chương 6-1: Nếu chỗ đó cũng không lưu được ta (1) Chương 6-2: Nếu chỗ đó cũng không lưu được ta (2) Chương 7: Trường an chấp pháp sứ và gian tế thảo nguyên Chương 8: Nguy hiểm không biết tới Chương 9: Vẫn là thôi vậy Chương 10: Không nên có phật Chương 11: Không vào được Chương 12: Rất lớn, rất lớn Chương 13-1: Hai mươi lăm người (1) Chương 13-2: Hai mươi lăm người (2) Chương 14: Không khai! khai! Chương 15: Tiếng tù và đêm đông Chương 16-1: Buôn bán không có lãi là không thể nhịn! (1) Chương 16-2: Buôn bán không có lãi là không thể nhịn! (2) Chương 17: Cái kéo Chương 18: Mua một tặng một Chương 19: Cửu phẩm không quỳ hoàng đế Chương 20: Ngu ngốc Chương 21: Mỹ tỷ tỷ nhà ai? Chương 22-1: Chí khí thật lớn (1) Chương 22-2: Chí khí thật lớn! (2) Chương 23-1: Đặt trong đám phế vật cũng là người nổi tiếng (1) Chương 23-2: Đặt trong đám phế vật cũng là người nổi tiếng (2) Chương 24: Vĩnh biệt! Chương 25-1: Một lòng hướng đạo (1) Chương 25-2: Một lòng hướng đạo (2) Chương 26: Tàn sát Chương 27: Thành phan cố đều là người tốt Chương 28: Ngươi có thể thuần khiết chút được không? Chương 29: Tinh binh chân chính Chương 30: Nữ nhân cũng biết giết người Chương 31-1: Thiếu niên tới từ phan cố (1) Chương 31-2: Thiếu niên tới từ phan cố (2) Chương 32: Khẳng định bán đứng ngươi Chương 33: Trữ tài lục Chương 34-1: Thử xem (1) Chương 34-2: Thử xem (2) Chương 35: Không ai nợ ai Chương 36-1: Thực sự cao! (1) Chương 36-2: Thực sự cao! (2) Chương 37: Sốt cả ruột Chương 38: Lần sau để ta tự ra tay Chương 39: Tự mình chạy Chương 40: Hạng thanh ngưu

Bình luận truyện