Tất cả
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Nàng là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, dung hạnh tốt đẹp. Chính vì vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên, ngay từ lần trao nhau ánh mắt đầu tiên, trẫm đã biết nàng là người trẫm  nhất định phải có được. Ta muốn lấy nàng. Muốn nàng làm vợ. Muốn nàng làm nữ nhân của trẫm. Muốn ngày ngày nhìn thấy gương mặt ôn nhu của nàng. Muốn nàng bên cạnh chăm sóc, chung sống. Nói tóm lại là trẫm muốn nàng.

 

Trẫm cảm thấy rằng tất cả những người trên thế gian này bắt nạt nàng đều đáng chết như nhau, chỉ có trẫm được phép khi dễ nàng. Chỉ có trẫm mới được bắt nạt nàng mà thôi. Nành phải là của trẫm. Chỉ nhìn nàng một cái, là có cảm giác, đã là xa sông cách núi. Cứ khi không có nàng bên cạnh... Trẫm cũng rất nhớ nàng.

 

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng là một bộ ngộ tình cổ đại mới được sáng tác gần đây. Khác với các truyện ngôn tình cổ đại khác thường có tranh giành trong chốn nội cung, nhưng Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng thì lại đấu đá qua lại rất ít, dịu dàng thắm thiết là chính, tình tiết phát triển chậm, độ dính dính dán dán là vô hạn. 

Bình luận truyện