Tất cả
Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế
Mạt thế phủ xuống, thế giới điên đảo. Con người - kẻ thống trị cả ngàn năm nay, bây giờ lại trở thành những con mồi bị săn đuổi, nằm bên dưới đáy của chuỗi thức ăn, mạng sống ti tiện như cỏ rác. Ai sẽ là người đứng lên cứu giúp loài người hay loài người có chăng sẽ tuyệt chủng.


Thế nào? Hoảng sợ à? Các ngươi sợ hãi là chuyện của các ngươi. Ta sẽ tận hưởng thế giới  này một cách tuyệt vời nhất, chìm đắm trong thứ không khí của hủy diệt này, đem tất cả đều đạp dưới chân ta. Mà các ngươi, chỉ có thể mãi mãi ngưỡng mộ ta ở vị trí thấp kém nhất. Huyết tinh zombie ư? Thu vào hậu cung! Tiểu bạch thỏ gian xảo? Ngoan ngoãn lê cái mông lại đây! Cái gì đệ nhất nhân loại? Chẳng phải hắn còn đang bưng trà cho ta đấy sao? Hả? Không có không gian tùy thân? Kẻ nắm giữ dị năng không gian cấp S đang ve vẩy cái đuôi đằng sau ta đây này.


Điên cuồng nam giết người như ngóe kia thì đang ngày đêm hát ru ta ngủ đấy! Mạt thế này, ta không phải kẻ mạnh nhất. Thế nhưng, ta chính là người đứng nơi cao nhất, nhìn xuống hết thảy vạn vật! Một thế giới ăn thịt người, kẻ mạnh làm vua, là địa ngục nhưng lại hệt như thiên đường...

Bình luận truyện