Tất cả
Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa của tác giả Đường Vĩ Soái. Những tên tra công kia có thể xem cậu như thứ đồ bỏ, xem cậu như thế thân, nhẫn tâm tổn thương cậu...

Không hề gì, Tạ Mộc không để ý. Bởi vì nhanh thôi, cậu sẽ khiến cho hết thảy những tên cặn bã kia quỳ xuống xin lỗi cậu, phải móc tim mình ra, dâng lên cho cậu.

- - mà sau khi tra công yêu rồi, cậu lại từng bước, dẫn dắt tra công đó đi đến địa ngục:  

【 Ta không có vứt bỏ hắn, là hắn vứt bỏ ta lúc ta mất trí nhớ 】  

【 không phải ta cố ý cho hắn đội nón xanh, ta cũng là bị ép buộc a 】  

【 tuy rằng đem hắn trở thành thế thân, nhưng là đây là không cố tình nha 】

Chẳng phải là, đối với người đã từng vứt bỏ lại cầu mà không được, càng thêm tàn nhẫn sao? 

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Bất Tuần hay Sổ Bệnh Án.


Danh sách chương truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 1: Tg1: MẤT TRÍ NHỚ SAU KHI BỊ ĐỐI XỬ TỆ (1) Chương 2: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (2) Chương 3: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (3) Chương 4: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (4) Chương 5: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (5) Chương 6: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (6) Chương 7: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (7) Chương 8 Chương 9: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (9) Chương 10: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (10) Chương 11: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (11) Chương 12: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (12) Chương 13 Chương 14: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (14) Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (18) Chương 19: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (19) Chương 20: Mất trí nhớ sau khi bị đối xự tệ (20) Chương 21: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (21) Chương 22 Chương 23: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (23) Chương 24: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (24) Chương 25: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (25) Chương 26: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (26) Chương 27: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (27) Chương 28 Chương 28-2 Chương 28-3 Chương 28-4 Chương 28-5 Chương 28-6 Chương 29: (HOÀN) Chương 30: (PHIÊN NGOẠI) Chương 31: Tg2: Tiểu thúc thúc ngồi xe lăn (1) Chương 32: Tiểu thúc ngồi xe lăn (2) Chương 33: Tiểu thúc ngồi xe lăn (3) Chương 34: Tiểu thúc ngồi xe lăn (4) Chương 35: Tiểu thúc ngồi xe lăn (5) Chương 36: Tiểu thúc ngồi xe lăn (6) Chương 37

Bình luận truyện