Tất cả
Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Bạn đang đọc truyện Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này của tác giả Iane. Không hiểu sao người tôi luôn coi như kẻ cứu mạng Ha Tae-heon lại cứ bày tỏ sự quan tâm của mình với Cheon Sa-yeon.

Chuyện gì cần đến thì cũng phải đến

Các sự kiện có trong nguyên tác tăng lên, cấp hạng của cổng và quái vật cũng tăng theo, ngay cả những người đã 'khác' so với nguyên tác.

Bản gốc mà tôi sở hữu sai hết rồi sao.

Nếu yêu thích những câu chuyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Tâm Duyệt Nguyệt Này hay Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân.

Danh sách chương truyện Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 1-1: Mở đầu Chương 1-2: Thức dậy(1) Chương 2: Thức dậy(2) Chương 3: Thức dậy(3) Chương 4: Thức dậy(4) Chương 5: Bị lừa(1) Chương 6: Bị lừa(2) Chương 7: Bị lừa(3) Chương 8: Bị lừa(4) Chương 9: Anh ta hay hắn ta(1) Chương 10: Anh ta hay hắn ta(2) Chương 11: Anh ta hay hắn ta(3) Chương 12: Anh ta hay hắn ta(4) Chương 13: Cổng(1) Chương 14: Cổng(2) Chương 15: Cổng(3) Chương 16: Cổng(4) Chương 17: Hỗn độn(1) Chương 18: Hỗn độn(2) Chương 19: Hỗn độn(3) Chương 20: Hỗn độn(4) Chương 21: Bắt(1) Chương 22: Bắt(2) Chương 23: Bắt(3) Chương 24: Bắt(4) Chương 25: Ngay lúc này(1) Chương 26: Ngay lúc này(2) Chương 27: Ngay lúc này(3) Chương 28: Ngay lúc này(4) Chương 29: Tản bộ sáng mai(1) Chương 30: Tản bộ sáng mai(2) Chương 31: Tản bộ sáng mai(3) Chương 32: Tản bộ sáng mai(4) Chương 33: Thật kỳ lạ(1) Chương 34: Thật kỳ lạ(2) Chương 35: Thật kỳ lạ(3) Chương 36: Thật kỳ lạ(4) Chương 37: Đấu tranh tâm lý(1) Chương 38: Đấu tranh tâm lý(2) Chương 39: Đấu tranh tâm lý(3) Chương 40: Đấu tranh tâm lý(4) Chương 41: Hãy cẩn thận(1) Chương 42: Hãy cẩn thận(2) Chương 43: Hãy cẩn thận(3) Chương 44: Hãy cẩn thận(4) Chương 45: Không ở tình trạng tốt(1) Chương 46: Không ở tình trạng tốt(2) Chương 47: Không ở tình trạng tốt(3) Chương 48: Không ở tình trạng tốt(4) Chương 49: Trạng thái tin tưởng (1)

Bình luận truyện