Tất cả
Toái Không Đao

Y bình tĩnh hỏi, kỳ thật y cũng biết trước đáp án, lên tiếng hỏi chẳng qua không muốn tám người cuối cùng bám trụ lại hiểu rằng y vô năng trước tình thế này. Dùng lời lẽ cũng là một cách chuyển hướng áp lực cho tâm lý.Hồng Hoang Kiếm Giang Chấp Phong vòng tay: “Bẩm Minh chủ, sau khi nhận được Tướng Quân lệnh, bọn thuộc hạ tuân theo ý ngài, mặc cho đệ tử bản minh tự quyết định có ở lại cùng tồn vong với sơn trang hay không.


Hơn mười ngày nay, hôm nào cũng có người buông vũ khí rời khỏi Ngũ Kiếm sơn trang, hiện giờ cả Ngũ Kiếm liên minh chỉ còn lại tám người bọn thuộc hạ”. Hắn hơi dừng lại rồi quả quyết: “Bọn thuộc hạ quyết cùng tiến lui với Minh chủ, chống lại Tướng Quân lệnh”. Lôi Nộ trầm tư, vỗ bàn đứng lên: “Từ hôm nay trở đi, trên giang hồ không còn cái gọi là Ngũ Kiếm liên minh, ta cũng không phải là Minh chủ gì hết, chúng ta là huynh đệ, huynh đệ đồng sinh cộng tử”. Chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua truyện Toái Không Đa.

Bình luận truyện