Tất cả
Tinh Ngự

Thứ ta theo đuổi bất quá chỉ là hôm nay, mà điều này, chỉ như ánh sao ngọc tinh không, không một ai có khả năng làm chủ mệnh ta! - Lăng Phong. Một thế giới về võ thuật. Một thế giới Cự Linh. Một thiên tài ngự trên vô số cường giả.


Lăng Phong, một thiếu niên tài giỏi, đồng thời cũng được xem là vô dụng vì không thể làm thức tỉnh Cự Linh. Ngày nọ, một lão già thần bí nơi đâu tiến vào thức hải Lăng Phong, cộng sinh cùng hắn, giúp hắn có được Kiếm Linh, trở thành Thuật Luyện Sư thần bí đầy tôn kính và ngạo nghễ. Từ một thiếu niên vô dụng không thể thức tỉnh Cự Linh, nay bước vào con đường tu luyện, nhìn khắp thiên hạ, kẻ nào dám đứng trên hắn. Tinh Ngự, ngự tinh mà đi, dưới thiên vân, duy ngã độc tôn.


Có thể hiểu sơ lược về: Chân Võ Quyết: là công pháp tu luyện tại Thần Vẫn đại lục, được chia làm Nguyên Tố Chân Võ Quyết và Vật Chất Chân Võ Quyết. Lúc chân võ giả tu luyện thì sản sinh năng lượng được gọi chân nguyên lực chứa đựng trong thức hải và chân lực trong đan điền. Thiên Hành Giả: người thức tỉnh Cự Linh đều được gọi là Thiên Hành Giả. Nguyên tố Thiên Hành Giả: là người có nguyên tố Cự Linh, chủ yếu tu luyện nguyên tố Chân Võ Quyết, có thể sử dụng được ma pháp mà Nguyên lực ấn chính là chiêu thức của ma pháp. Vật chất Thiên Hành Giả: những Thiên Hành Giả có Cự Linh bình thường thì chỉ có thể tu luyện vật chất Chân Võ Quyết. Người bình thường cũng có thể tu luyện vật chất Chân Võ Quyết chỉ là rất khó để luyện tới cao giai. Mặt khác mỗi một vật chất Chân Võ Quyết đều bao hàm một loại Mạch luân. Mạch luân chính là Chân lực vận hành riêng từng lộ tuyến trong kinh mạch. Các mạch luân khác nhau thì có lộ tuyến khác nhau. Tuyệt đại đa số dưới tình huống bình thường hai mạch luân không thể nào cùng tồn tại một nơi (nhân vật chính là 1 ngoại lệ). Một khi thi triển mạch luân có thể sinh ra sát chiêu cường đại.

Danh sách chương truyện Tinh Ngự

Chương 1: Thiên Phú Cự Linh (Thượng) Chương 2: Thiên Phú Cự Linh (Hạ) Chương 3: Tiến Nhập Thần Bí (Thượng) Chương 4: Tiến Nhập Thần Bí (Hạ) Chương 5: Tinh Diễn Tinh (Thượng) Chương 6: Tinh Diễn Tinh (Hạ) Chương 7: Kiếm Thai Ký Sinh (Thượng) Chương 8: Kiếm Thai Ký Sinh (Hạ) Chương 9: Mộng tưởng Chương 10: Linh Kỹ Xuất Hiện Chương 11: Kiếm Mang Chi Uy Chương 12: To Gan Lớn Mật Chương 13: Liệp Sát Đại Điển Chương 14: Huyễn Tiên Vụ (Sương mê hoặc) Chương 15: Nguyên Tố Ma Thú Chương 16: Hồn Tinh Chương 17: Tiến Hóa! Nguyên Tố Cự Linh Chương 18: Khảo Giáo Chương 19: Kiếm Điển Chương 20: Tiết Vân Chương 21: Cầu Mua Chương 22: Luyện chế tinh chương Chương 23: Băng gia đại trưởng lão Chương 24: Linh Kỹ Dung Hợp! Chương 25: Chỉ Một Chiêu! (Quyển 2) Chương 26: Bái sư Chương 27: Thú Nhân Kinh Hiện Chương 28: Khai Đạo Chương 29: Lại Tới Đa Bảo Các Chương 30: Trắc Thí Rung Động Chương 31: Ba Tiêu Chuẩn Lớn Chương 32: Câu Lạc Bộ Dong Binh Chương 33: Hồ Ảnh Biến Chương 34: Bắt Đầu Xung Đột Chương 35: Cung Phụng Các Chương 36: Tinh Thiết Kiếm! Chương 37: Tiễn Tật! Hồng Ảnh! Chương 38: Đấu Giá Hội Bắt Đầu! Chương 39: Linh Vân Cương Chương 40: Thú Nhân Tái Hiện Chương 41: Ước Định Chương 42: Khảo Thí Cổ Quái Chương 43: Tìm Kiếm Cùng Hiểu Lầm Chương 44: Kinh Biến Chương 45: Giết! Giết! Giết! Chương 46: Thần Lai Chi Trợ Chương 47: Huyết Xích Chương 48: Tuyệt Chiêu Tối Cường Tương Hiện! Chương 49: Chiến! Chiến! Chiến! Chương 50: Hỏa Hệ Thiên Hành Giả (Quyển 3)

Bình luận truyện