Tất cả
Tinh Hà Đại Đế

Mộng thần tiên, mộng thần tiên, thạch căn kê cao gối mà ngủ quên hắn niên, tam quang trầm luân tính tự viên. Khí khí về huyền khiếu, hơi thở hơi thở đảm nhiệm tự nhiên. Chớ tán loạn, tu an điềm, ôn dưỡng được thủy ngân tính nhi viên, chờ đợi nó duyên hoa mà hiện. Không lạc đường, có phòng nhàn; chân hỏa hầu, vận chính giữa.


Đi bảy phản, không khó khăn; luyện chín còn, gì than thở. Tĩnh quan Long Hổ chiến trường chiến, thầm đem Âm Dương điên đảo điên. Người gọi ta là mông lung hán, ta lại ngủ này ngủ chưa ngủ.  Học liền rồi, thực nằm thiền. Dưỡng thành rồi, thực thai nguyên. Ngọa long cùng một chỗ liền thăng thiên. Này ngủ đông pháp, là ai truyền? Lôi thôi đạo nhân Trương Phong Tiên


Khi loài người bắt đầu đặt chân vào thời đại Tinh Hà, cũng là lúc chuyện đi tu ngày xưa xuất hiện khái niệm  mới mang tên Sinh Mệnh. Đi tu, thời nào cũng vậy, nó vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Trong kinh Kim Cương có đoạn Tu Bồ Đề hỏi Thích Ca Mâu Ni: "Phải làm cách nào bắt tâm mình đầu hàng, để thành Phật?" Chỉ một câu gồm năm chữ đã nói hết chân lý của con đường đi tu. "Bắt tâm mình đầu hàng".


Tâm có thần thông quảng đại, cho nên Tôn Ngộ Không còn có tên khác là Tố Tâm Viên. Tâm linh mỗi người là một Tôn Ngộ Không, phải bắt tâm giống như hầu tôn này, đầu hàng mới có thể trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Trong Tinh Hà Đại Đế, Mộng Nhập Thần Cơ sẽ trình bày chân lý của con đường đi tu.


Danh sách chương truyện Tinh Hà Đại Đế

Chương 1: Thủy Tinh minh tưởng Chương 2: Em trai thiên tài Chương 3: Thai tức của mèo Chương 4: Đại mộng mấy ngàn năm? Chương 5: Vô Cốt nhu thuật Chương 6: Thử tài Chương 7: Long Trảo Đại Cầm Nã Chương 8: Sinh mạng cạn kiệt Chương 9: Lý luận tam giới Chương 10: Phát hiện côn đồ Chương 11: Thuật thôi miên Chương 12: Vô Cốt Long Xà Chương 13: Vì nhân loại Chương 14: Não Vũ Trụ Chương 15: Thủ ấn huyền bí Chương 16: Học thôi miên Chương 17: Tâm linh đại đế ấn Chương 18: Kiểm tra giấc ngủ Chương 19: Chữa bệnh cho Tuyết Bích Nhi Chương 20: Ấn ra bệnh trừ Chương 21: Chợ đen ngầm Chương 22: Trịnh Văn Băng Chương 23: Lạc Hàm Chương 24: Tôi cũng có thể đánh cậu Chương 25: Siêu cấp protein Chương 26: Tiêm vào Chương 27: Thể năng tăng cường Chương 28: Bị điều tra Chương 29: Khoản bồi thường lớn Chương 30: Khoản bồi thường lớn II Chương 31: Kỳ thi cuối kỳ Chương 32: Hệ thống võ học đại sư Chương 33: Lớp trọng điểm Chương 34: Cuộc điện thoại thần bí Chương 35: Bùa hộ mệnh Chương 36: Huấn luyện giết người? Chương 37: Đối chọi gay gắt Chương 38: Mộng nhập thần lực Chương 39: Huyết hải thâm cừu Chương 40: Một kiếm cắt yết hầu Chương 41: Mơ về quê hương Chương 42: Phi thuyền bị rơi Chương 43: Thí luyện chấm dứt Chương 44: Truyền công trong giấc mơ Chương 45: Vương Đạo Vinh Chương 46: Ta chỉ là nhân vật bình thường Chương 47: Hành hiệp trượng nghĩa Chương 48: Ẩn náu tu luyện Chương 49: Quỷ thần quyền Chương 50: Mèo viết chữ

Bình luận truyện