Thông tin truyện

Tinh Hà Đại Đế

Tinh Hà Đại Đế

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Mộng thần tiên, mộng thần tiên, thạch căn kê cao gối mà ngủ quên hắn niên, tam quang trầm luân tính tự viên. Khí khí về huyền khiếu, hơi thở hơi thở đảm nhiệm tự nhiên. Chớ tán loạn, tu an điềm, ôn dưỡng được thủy ngân tính nhi viên, chờ đợi nó duyên hoa mà hiện. Không lạc đường, có phòng nhàn; chân hỏa hầu, vận chính giữa.


Đi bảy phản, không khó khăn; luyện chín còn, gì than thở. Tĩnh quan Long Hổ chiến trường chiến, thầm đem Âm Dương điên đảo điên. Người gọi ta là mông lung hán, ta lại ngủ này ngủ chưa ngủ.  Học liền rồi, thực nằm thiền. Dưỡng thành rồi, thực thai nguyên. Ngọa long cùng một chỗ liền thăng thiên. Này ngủ đông pháp, là ai truyền? Lôi thôi đạo nhân Trương Phong Tiên


Khi loài người bắt đầu đặt chân vào thời đại Tinh Hà, cũng là lúc chuyện đi tu ngày xưa xuất hiện khái niệm  mới mang tên Sinh Mệnh. Đi tu, thời nào cũng vậy, nó vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Trong kinh Kim Cương có đoạn Tu Bồ Đề hỏi Thích Ca Mâu Ni: "Phải làm cách nào bắt tâm mình đầu hàng, để thành Phật?" Chỉ một câu gồm năm chữ đã nói hết chân lý của con đường đi tu. "Bắt tâm mình đầu hàng".


Tâm có thần thông quảng đại, cho nên Tôn Ngộ Không còn có tên khác là Tố Tâm Viên. Tâm linh mỗi người là một Tôn Ngộ Không, phải bắt tâm giống như hầu tôn này, đầu hàng mới có thể trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Trong Tinh Hà Đại Đế, Mộng Nhập Thần Cơ sẽ trình bày chân lý của con đường đi tu.


Danh sách chương

Bình luận truyện